Om Stretch

Alla våra kunder ska driva fantastiska företag där resurserna går till affären. Vi stretchar deras processer med grym teknik!

Vi är ett nytänkande konsultföretag som arbetar i nära dialog med våra kunder. Tillsammans tillbringar vi våra dagar med att förenkla processer och stretcha verksamheten med hjälp av grym teknik. Ett vinnande arbetssätt som ger oss lösningen på hur maximalt av resurserna går till kundens kärnverksamhet – det som ofta kallas affären.

Dagens konkurrensutsatta marknad har satt en av våra viktigaste värdegrunder i perspektiv. Att visa omtanke för våra kunder, kollegor och medarbetare kan tyckas självklart. Däremot ligger utmaningen i att behålla uppmärksamheten på medmänniskan i vardagen, samtidigt som vi uppnår de ekonomiska resultat som våra kunder och vi som företag vill uppnå. Konsulterna på Stretch jobbar dagligen med att anamma ett personligt tilltal hos kund. Det har gjort oss till igenkända spelare på en marknad som ofta präglas av tufft spel.

Nyfikenhet kan te sig på många sätt och vi vill se att den är progressiv och för oss framåt, bortom de hinder som uppstår efter vägen. Därför är en nära dialog väsentlig för oss, där vi frågar våra kunder samtidigt som vi ger råd.

Vår vassa kunskap och marknadsledande affärssystem gör att vi får fortsatt förtroende från våra kunder, många som själva är ledande inom sitt område. Det ser vi som ett bevis på vårt helhjärtade engagemang där vi värnar om företagskulturen på varje enskild arbetsplats.

Vi erbjuder expertis inom processtöd, beslutsstöd, arkitektur, integration, säkerhet och användarvänlighet genom enhetliga och effektiva system.

Stretch grundades år 2002 och idag har koncernen kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. Sammanlagt är vi cirka 170 medarbetare. Sedan starten har vi haft en kontinuerlig tillväxt och varit lönsamma, en trend som vi vill utveckla framöver.

Tack vare lyhörda konsulter som inte bara har spjutspetskompetens inom sitt område, utan som dessutom finner ett drivande engagemang i sina vardagliga åtaganden, har Stretch kommit att bli en högprofilerad lagspelare på den skandinaviska marknaden.