Partner: Atlassian

Vill du få ordning krav, buggar, processer, risker eller andra flöden? Eller behöver ni en nytt dynamiskt intranät eller en ny wiki? Låt några av Skandinaviens mest erfarna Atlassiankonsulter beskriva hur vi som Atlassianspartner kan hjälpa er nå en ny nivå.

Skandinaviens mest erfarna Atlassiankonsulter
Tänj på gränserna för dina Atlassian-produkter och uppnå mer tillsammans med Stretch förstklassiga Atlassians-experter. Fokusera på din kärnverksamhet och dra nytta av att våra konsulter hanterar dina Atlassian-verktyg. Tillsammans med våra kunder skapar vi kostnadseffektiva lösningar som ger verklig nytta i form av lönsamhet och konkurrenskraft. Våra leveranser kännetecknas av omtanke, verksamhetskunnande samt spetskompetens inom Atlassians produktportfölj.

Stretch Atlassiankonsulter hör till Skandinaviens mest erfarna och flertalet har jobbat med Atlassian-produkter sedan 2004.

Kombinera metod och verktyg
Genom agil coachning av certifierade Scrum Master kombinerad med djup verktygskunskap låter vi dig maximera styrkorna i JIRA och Confluence. Vi kan även hjälpa till med att anpassa era processer enligt ITIL eller PM3. Eller varför inte uppgradera er versionshantering och köra GIT med Atlassian-produkten Bitbucket?

Uppstart, införande och utbildningar
Vår långa erfarenhet av att driftsätta ärendehanteringssystem och samarbetsplattformar såsom JIRA och Confluence bidrar till en lyckad start. Vi hjälper dig med installation, konfiguration och uppgraderingar. Vi kan även utöka applikationernas funktionalitet och användningsområden genom tillägg och integrationslösningar.

Bibehåll även all historik från ert tidigare ärendehanteringssystem, wiki, versionshanteringssystem. Vi har mångårig erfarenhet av migreringsprojekt och mappning av data från tex ClearQuest, ClearDDTS, Bugzilla, Trac e.t.c

Redo för nästa steg? Boka våra skräddarsydda workshops och utbildningar som passar just er organisations behov.

Förvaltning och support
Fokusera på er kärnverksamhet och låt våra Atlassian-experter administrera och underhålla era JIRA, Confluence och Stash installationer.

Vill eller kan ni inte köra verktygen i er egen servermiljö? Stretch löser er hosting med JIRA SaaS, ett verktyg som möjliggör egna anpassningar.. Vi driftar alla era Atlassianprodukter, antingen i er miljö eller i vår lösning. Kontakta oss för mer information.

Licensförsäljning
Förenkla din licenshantering och bli fakturerad i svenska kronor. Vi hjälper dig med nya, utöknings-, förlängnings- eller marketplacelicenser.

Atlassians produkter hjälper globala innovatörer såväl som de allra minsta organisationerna att planera, bygga och leverera kvalitativa produkter. Över 30 000 stora och små organisationer – däribland Citigroup, eBay, Netflix, Coca-Cola och United Airlines – använder Atlassians ärendehantering, samarbetsplattformar och programutvecklingsprodukter för att arbeta smartare och leverera högkvalitativa resultat i tid.

Med sin bakgrund inom mjukvaruindustrin har Atlassian många kunder från just den sektorn men Atlassians produkter har utvecklats att passa även andra verksamheter.

Konfigurationsmöjligheterna gör att produkterna idag används exempelvis inom offentlig sektor för verksamhet- och målstyrning, dokument och versionshantering inom kommuner, tjänstebilsprocesser inom HR-avdelningar, Helpdesk på försäkringsbolag, samt incidentrapportering inom livsmedelsindustrin. Vi brukar säga att allt som har ett flöde och behöver en process passar verktyget Jira utmärkt till.

För offertförfrågningar vänligen kontakta:

Urban Andersson
+46 70 56 99 011
urban.andersson@stretch.se

Annicka Rosengren
+46 70 57 66 011
annicka.rosengren@stretch.se

Mathias Carling
+46 70 27 10 811
mathias.carling@stretch.se