Stretch Accelerate AS

Vi mobiliserer mennesker til å levere resultater

Stretch Accelerate AS

Endringsledelse legger grunnlaget for prosessforbedring og kulturendring i organisasjoner. Endringsledelse bidrar til å sikre varige systemforbedringer og resultater ved å ivareta den menneskelige siden av endring.

Stretch Accelerate gjør endringsledelse målbart, anvendelig og vi skaper resultat sammen med våre kunder. Funn fra Prosci sine globale studier viser at prosjekter med effektiv endringsledelse har:

  • 78% større sannsynlighet for å oppnå eller overgå sine mål.
  • 55% større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
  • 29% større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

Hva om vi sa at man faktisk kan velge å lede endring på en måte som er systematisk og beviselig effektivt?


Som stolt Prosci partner tilbyr Stretch Accelerate erfarne endringsledere til konsulentoppdrag og åtte ulike Prosci-kurs i endringsledelse.

  • Change Management Certification Program
  • Delivering Project Results Workshop
  • Employee Orientation
  • Integrating Agile and Change Management
  • Leading Teams Trough Change
  • Sponsor Briefing
  • Taking Charge of Change

Vi støtter prosjekteiere, ledergrupper, mellomledere, prosjekt- og endringsledere gjennom endringsprosesser med løpende sparring og coaching. Dette resulterer i best og optimalisert drift for selskapene.

Prosci metodikken er basert på over 20 år med forskning og viser at det er summen av endring på individnivå som skaper resultater i organisasjoner. ADKAR®-modellen omfatter verktøy og metodikk som gjør at vi kan skape varig endring på individnivå .

Vi har alle hørt det altfor mange ganger: Endringer treffer oss uansett om vi liker det eller ei. Det er bare å stålsette seg for endring, ellers faller du av lasset.

Hva om vi sa at det finnes en annen, mer positiv måte å se dette på? At man faktisk kan velge å lede endring på en måte som er systematisk og beviselig effektiv?

Som spesialister på Prosci endringsledelse leverer vi daglig tjenester som bidrar til den menneskelige siden av endring.

Stretch Accelerate bidrar til trygg og sikker gjennomføring av endringsprosesser med med mål om å skape en varig endring.

Kontakta oss