Stretch Göteborg AB

Digitala resor för reflekterande bolag enligt Stretch Göteborg

Stretch Göteborg AB

Stretch Göteborg brinner för affärssystemet SAP och förändringsledning

Vi moderniserar företag som använder SAPs produkter i sin organisation, tar dem på en innovativ resa mot den nya tidens affärsmodeller och SAP landskap. Med agila leveransmetoder, molnteknologier och automatiserade processer skapar vi användarcentrerade digitala resor för reflekterande företag. Det kan ske genom en flytt av SAP till Microsoft Azure, nya värdeskapande add-ons eller ett förändrat arbetssätt med eller utan ett införande av S/4.

En digital resa beskriver vi som en end-to-end process, som kopplar samman teknik, processer och människor i syfte att förenkla och höja tempot i processen, med enbart den absolut nödvändiga inblandningen av en människas tid.

Stretch Göteborg är en ledande nischleverantör av SAP-relaterade tjänster med fokus på SAPs transformation mot moln- och användarcentrerade lösningar och den förändringsresa detta innebär.

Stretch har arbetat med SAP sedan starten 2002.
Vi är idag SAP Gold Partner med ett ERP Cloud fokus. Totalt sett är vi tre bolag på den svenska marknaden (Stretch Evolve, Stretch Procurement och Stretch Göteborg) som har 100 % fokus på att göra skillnad hos våra SAP kunder. I Skandinavien är vi ca 100 SAP konsulter.


Kontakta oss