Naturvårdsverket

november 1, 2017 |

Ökat fokus på kärnverksamheten

Naturvårdsverket hade ett affärssystem som var gammalt och behövde uppgraderas då leverantören inom kort skulle upphöra med support av befintlig version. I det läget hade Naturvårdsverket möjlighet att antingen implementera en ny version av befintligt system eller att köpa ekonomitjänst med systemstöd från Statens servicecenter. Naturvårdsverket valde det senare.

Anledningarna till valet var bland annat att Naturvårdsverket inte kommer att behöva göra egna upphandlingar eller ansvara för egna uppgraderingar i framtiden. Samtidigt får de en ekonomimodell med tillhörande uppsättning och förvaltning som effektivt svarar upp mot kraven på statlig redovisning. Naturvårdsverkets ekonomiavdelning får i och med detta ökade möjligheter att fokusera på stödet till kärnverksamheten och genomförandet av myndighetens uppdrag från regeringen.

Att genomföra förändringen

Naturvårdsverket behövde hjälp med följande delar under anslutningen:

  • Projektledning inom ramen för tjänsterna kopplade till ekonomi och inköp
  • Migrering och översättning av den gamla ekonomimodellen till Statens servicecenters ekonomimodell
  • Förändringsledning och samordning för att införa nya arbetssätt och processer efter genomförd anslutning

Stretch hade konsulter på plats hos Naturvårdsverket under hela anslutningsprojektet samt under stabiliseringsfasen. Konsulter med många års erfarenhet av statliga myndigheter och affärssystem.

Att ansluta sig till Statens servicecenters ekonomi- och lönetjänster har även medfört att Naturvårdsverket följer förordningen om lönetjänster, förordningen om myndigheternas elektroniska informationsutbyte och är väl förberedda för en eventuell förordning om ekonomitjänster.

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås.

Fotograf: Jenny Christoffersson

Ladda ner kostnadsfri guide: Integrating Salesforce and SAP (engelsk guide) Hämta guide <http://info.stretch.se/se-guide-integrate-salesforce-and-sap>

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan