EPI-USE Labs

Optimerar komplexa SAP-landskap

Har ni ett komplext SAP-landskap?

Har ni behov att skydda er information? Lagrar ni personlig information i SAP som berörs av GDPR`? Behöver ni dela upp ert SAP-landskap i nya företag? Finns utmaningar med kostnader och långa leveranstider för att hantera ert SAP-landskap? Ska ni migrera till SAP HANA och vill minimera kostnader? Behöver ni förbättra kvaliteten på data i utvecklings-, test- och utbildningsystem?

Detta är exempel på frågor som vi adresserar med hjälp av vår partner EPI-USE Labs.

EPI-USE Labs – verktyget för att optimera ett SAP-landskap

EPI-USE Labs har sedan 2006 levererat add-ons till SAP, med ett fokus att skapa mer affärsvärde ur SAP-installationen och sänka TCO. Det är ett produktbolag i grunden, som med sin innovativa teknik har kunnat skapa flera produkter och användningsområden.

Idag är EPI-USE Labs också ett tjänstebolag, som tillsammans med Stretch arbetar för att optimera SAP-landskap och göra dem mer effektiva och kraftfulla. Med lösningarna från EPI-USE Labs kan en Basis-organisation effektiviseras och tidigare kostsamma initiativ blir plötsligt möjliga.

SAP-konsulter

Löser utmaningar där informationen står i centrum

Verksamhetsutmaningar finns inom vitt skilda områden, men det som ofta är gemensamt är att det är information och datamängder som ska hanteras. Med EPI-USE Labs produkter, kan vi lösa flera högaktuella verksamhetsfrågor:

  • GDPR-lagstiftningen möts genom att kartlägga personlig information, ”scrambla” känslig information och även säkra ”rätten att bli bortglömd”, vilket vanligtvis kan vara svårt i SAP-landskap
  • Vid uppköp eller försäljning av bolag hanteras säkra delningar och sammanslagningar av information
  • Via nya tekniker kan ett SAP-landskap optimeras för en snabbare och billigare hantering
  • Vid en HANA-migrering exempelvis eller innan en QA-system refresh är det klokt att begränsa mängden information som ska behandlas. Detta för att spara lagringsutrymme och licenskostnader.
  • QA-, test- och utvecklingsmiljöer kan frekvent uppdateras med relevant och anonymiserad produktsiondata.

Funderar ni på en eller flera av dessa utmaningar? Kontakta oss redan idag så guidar vi er till rätt lösning från EPI-USE Labs.

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan