Neptune Software

Förenkla och förbättra användarupplevelsen i SAP

Vad är Neptune?

Öka affärsvärdet och minska frustration från både användaren och utvecklaren!

Neptunes DX (Digital Experience) plattform och dess Planet 8-modul är en
SAP-certifierad applikationsutvecklingsplattform som ligger ovanpå den existerande ABAP-stacken i SAP.

Det gör att det enkelt går att designa, bygga och produktionssätta SAP Fiori-appar på en bråkdel av den tid det tar med andra plattformar, vilket accelererar leveransen av anpassade appar för desktop, mobil och även offline-funktionalitet.

Finns det ett behov av att integrera flera olika system som inte bara är SAP-system? Inga problem Neptune har även tagit fram en produkt för detta – Planet 9.

 

När ska du välja Neptune för att skapa affärsvärde?

Business stand to lose trillions in revenue due to poor User Experience (UX), 89% of companies will compete mostly on the basis of customer experience – According to Gartner

Har er organisation nedanstående utmaningar är Neptune ett perfekt verktyg för att snabbt och enkelt bygga företagsunika lösningar.

Affärsutmaningar:

  • Många användare
  • Upprepade uppgifter och framförallt enkla administrativa uppgifter
  • Hög personalomsättning

Om du har processer där:

  • Processens effektivitet är låg på grund av hög grad av felaktig input
  • Det nuvarande användargränssnittet uppfattas som komplext och svårt att lära
  • Utbildning av nya användare behöver vara snabb

Neptune the Stretch way

Dagens användare har extremt höga krav på en optimerad användarupplevelse och förväntar sig tillfredställelse på några sekunder, oavsett roll som kund, konsument, arbetstagare eller arbetsgivare.

Det är i användarupplevelsen som skillnaden mellan fiasko eller succé för en produkt eller tjänst verkligen skapas. Detta leder till nöjdare kunder och medarbetare, träffsäkrare tjänster och ökad lönsamhet för företaget.

Om vi tittar på SAP bolagen idag så använder majoriteten av dessa det ”gamla” traditionella GUI:t med komplexa och oanvändarvänliga processer – Det vill vi förändra!

Design Thinking + LEAN + Scrum = App Success Story

Vi har tagit fram en kraftfull metodik som hjälper till att förändra ovan.
Genom att kombinera processkunskap, oli ka metodiker och ett öga för design har vi sett enastående resultat – ett företag ökade effektiviteten på en process med 200%!

Kontakta oss, Simon Sahlström & Christer Ingemarsson!

Vi hjälper gärna till med att skapa affärsvärde med ny teknologi i er befintliga
miljö genom att bistå med nya idéer och utmanade tankar!

Nytt – Spännande – Enkelt och framförallt värdeskapande.

Hör av dig så kör vi!


Simon Sahlström, +46 701-65 28 36, simon.sahlstrom@stretch.se
Christer Ingemansson, +46 708-58 89 57, christer.ingemarsson@stretch.se

Christer Ingemansson
Simon Sahlström

 

 

 

 

 

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan