Corporate Banking

Effektiva finansiella processer

Effektiva finansiella processer

Vill ni skapa effektiva finansiella processer med branschledande lösningar för just er? Vill ni ha:

  • Färre och bättre IT-lösningar
  • Högre grad av automatisering
  • Inhouse Bank och betalningsfabrik
  • Affärsvärde genom synergieffekter mellan finansiella processer, IT lösningar och bolagsfunktioner

Om svaret är ja så har vi på Stretch lösningen genom Corporate Banking. Vi har erfarenheten att med små steg stötta er till att maximera affärsvärdet. Vi tror på små steg för att kunna realisera värdet så snabbt som möjligt.

Optimeringstrender inom Corporate Banking

End-to-end optimering, digitalisering, centralisering, enklare och mer kraftfullt IT stöd, nya finansiella tjänster och aktörer – Corporate Banking-området befinner sig i en spännande transformation just nu. En resa med siktet inställt på ökad finansiell effektivitet, flexibilitet och förfinade processer kring de tjänster som driver bolagens finansiella flöden. Vi på Stretch ser ofta en outnyttjad potential inom dessa finansiella flöden.

Corporate Banking

Stretch driver er förändringsresa inom Corporate Banking

Inget bolag är det andra likt. Vår metod i er förändringsresa är dock generisk och baserad på våra duktiga konsulters unika och mångåriga Corporate Banking-erfarenhet. Vi genomlyser snabbt och effektivt de 5 delar som utgör ert Corporate Banking-DNA:

  • Process
  • Organisation
  • IT stöd
  • End-to-end effektivitet
  • Förändringsagenda

Vårt löfte är att vi med små medel ska kunna kartlägga just er förändringsresa, utifrån era förutsättningar, där vi lyfter fram de aktiviteter som vi ser kan realisera affärsvärde snabbast hos er. Våra Corporate Banking-konsulter täcker in såväl IT-stöd, process- och verksamhetsanalys samt organisationsförändring. Vi har lång erfarenhet som rådgivare, arkitekter och utvecklare, ofta i form av ett helhetsåtagande från start till mål. Vi har en unik bredd inom Corporate Banking, Treasury och Financial Value Chain-domänen. Vill ni veta mer? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer. 

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan