Inköp

Inköp gör skillnad för era kunder och för världen

Inköp gör skillnad

Hos vinnande organisationer skapar inköp ett affärsvärde som är större än enbart prisbesparingar. Fokus flyttas från besparingar till kundvärde och hållbarhet och det gör skillnad!

Styr och frågar du om priset så kommer din inköpsfunktion att fokusera på att få ner priset. Leverantörerna fokuserar då på att minska kostnaderna, pressa sina resurser och därmed ta högre risker. Det kommer att få ner prislappen och du kommer kunna visa på besparingar.

Styr och frågar du på kundnytta och hållbarhet istället så kommer din inköpsfunktion att driva aktiviteter på det. Hur kan dina leverantörer hjälpa dig att göra dina kunder nöjdare, att skapa mer innovativa produkter? Kvalitet, time to market och innovation är bara tre exempel där dina leverantörer har stor inverkan. Hur kan dina leverantörer skapa en mer hållbar värld? Visa att du fokuserar på hållbarhet när du väljer leverantör. Fråga om anställningsvillkor och resurshantering och de kommer att fokusera på det för att vinna din affär.

Inköp

På Stretch anser vi att en högpresterande inköpsfunktion inte bara skapar besparingar för sin egen organisation utan de skapar även en bättre och mer hållbar värld och därmed ökat kundvärde. Detta är vår mission. Att hjälpa er att förbättra inköpsorganisationen till en funktion som skapar affärsvärde bortom rena besparingar.

Inköpstransformation – att flytta fokus

Vi hjälper er att förstå er interna och externa potential, att få insikter som gör det möjligt att utvecklas. Transformation handlar om att flytta fokus och att proaktivt addera värde i er organisation och för era kunder. Dessutom skapar det förutsättningar för att vara med och bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Många organisationer mäter inköpsfunktionens framgång baserad på rena besparingar. Ofta med liten eller ingen insikt i huruvida besparingarna adderat något värde. Vi tror att inköp ska fokusera på att skapa affärsvärde i allt de gör. Vår erfarenhet visar att besparingarna dessutom ofta blir större med en väl fungerande inköpsfunktion som fokuserar på just affärsvärde.

Inköpstransformation

 

Stretch hjälper dig att bygga inköpsfunktionen

På Stretch erbjuder vi rådgivning, transformationsprogram samt genomförande inom följande områden:

  • Category Management / Kategorihantering
  • Sourcing / Upphandling
  • Contract Management / Avtalshantering
  • Procure to Order /Avrop
  • Pay and Financials /Fakturahantering
  • Spend Management /Spendanalys
  • Supplier Management /Leverantörshantering
  • Risk Management /Riskhantering
  • Sustainabilty and CSR /Hållbarhet och CSR

Vi nöjer oss inte bara med att identifiera er potential. Vi hjälper er att verkligen realisera värdet. Men lyssna inte bara på det vi säger. Fråga våra kunder och se hur vi har hjälpt dem tidigare i deras resa. Kolla in våra grymma referenser inom inköp eller kontakta oss redan idag.

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan