Kvalitetsstyrning

Kvalitet i hela projektets livscykel

Kvalitetsstyring – leveranser med fokus på affärsvärde.

Vi fokuserar på kvalitet genom hela utvecklingsprocessen i ett projekt – det skapar mest affärsvärde. Från kravhantering och utveckling till produktinssättning finns kvalitet och affärsvärde med som parametrar. Vi kallar det för kvalitetsstyrning, att se på leveransen ur ett kvalitativt perspektiv istället för test av programvara. Vi tror på test som en del i hela livscykeln för lösningen, inte som en egen fas. Test utfört på ett traditionellt sätt, som en egen fas mot slutet kan vara kostsamt! Felaktigheter som upptäckts sent i utvecklingsprocessen är kostnadsdrivande, de medför risker och ofta förseningar. Därför tänker vi kvalitetsstyrning i hela processen.

Hur uppnås kvalitet i hela projektets livscykel?

Vi tror på dialogen som verktyg! Att vara tydlig och ha en nära dialog är mycket viktigt för att säkerställa kvaliteten i alla faser av projektet, från behov, lösningsförslag till driftsättning. Genom vårt fokus på kvalitetsstyrning säkerställer vi processen för en ständig förbättring och kan realisera värdet snabbare. Tätt samarbete och små steg är vår metod – då vet vi att vi jobbar mot våra gemensamma mål på bästa sätt.

Stretch, jogga

Stretch hjälper er att lyckas!

Vi har certifierade testledare och projektledare med lång erfarenhet inom test och kvalitetssyrning. Alla våra konsulter är certifierade inom Prince2, ISTQB och vi använder välmeriterade principer så som Lean Six Sigma för att säkerställa kontinuerlig förbättring. Men det är inte metoderna som är i fokus för oss. Framför allt hjälper vi er att säkerställa att lösningen levereras med affärsvärde och kvalitet i fokus! Då får ni ut värdet av er investering och först då är vi nöjda. Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan