Bamboo

Automatisera flödet för bygg-, test- och releaseprocessen

Snabba upp processen från ide till levererat affärsvärde till dina kunder. Innovativa team driftsätter ofta och det kräver verktygstöd som stödjer en automatiserad release-modell. Varje ny funktion eller service ska kunna levereras tidigt till dina kunder.

Bamboo är ett verktyg för kontinuerlig integration och leverans (CI/CD). Sätt upp automatisk byggprocess, automatiska tester och releaser i ett effektivt flöde. Tillsammans med Jira, Bitbucket och Confluence ger det en fullt spårbar utvecklingsprocess, er gemensamma ALM plattform.

Med kontinuerlig integration (Continuous Integration) upptäcks defekter genast. Planerna i Bamboo körs så snart som koden checkas in och utvecklaren får löpande tidig feedback på hur kodändringen påverkar programvaran. Varje ändring byggs och verifieras med tester och andra verifikationer för att upptäcka fel så fort som möjligt. Bamboo hjälper teamet att hitta orsaken till trasiga byggen. Det är kostnads- och tidseffektivt att så tidigt som möjligt hitta orsaken till defekter.

Kontinuerlig leverans (Continuous Delivery) skapar förutsättningarna för av en automatiserad releaseprocess. Varje ändring byggs och testas till olika miljöer automatiskt. I Bamboo defineras regelverket för driftsättning till olika målmiljöer hela vägen ut till produktion.

Bamboo kopplar samman Jira-ärenden, källkod, testresultat och leveranser, vilket ger ditt produktteam en gemensam helhetsbild.

Våra Atlassian-konsulter vägleder er!

Stretch Adderas Atlassian-konsulter vägleder dig vid installation, uppgradering och förvaltning av Bamboo. Vi vägleder dig vid licensinköpet, och hjälper dig att avgöra hur många remote-agenter du behöver.

Läs gärna mer om hur våra Atlassian SME håller samman er Atlassian-portfölj och är du nyfiken på hela tjänsteportföljen kring Atlassian, kolla in detta!

Jämför Bamboo med Jenkins här: https://www.atlassian.com/software/bamboo/comparison/bamboo-vs-jenkins

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan