Jira Software

Ge dina team tillgång till Jira Software och se produktiviteten öka!

Jira – det världsledande utvecklingsverktyget för agila team

De mest framgångsrika teamen strävar efter kontinuerlig förbättring, att få ett jämnare flöde av ny funktionalitet och rättningar och det i snabbare cykler till era slutanvändare. Jira har fantastiska möjligheter till anpassning och integration. Jira ligger i framkant med ny funktionalitet vilket leder till täta Jira-releaser. Den sömlösa integration som finns med utvecklingsverktyg såsom Bitbucket och Bamboo låter ditt team fokusera på uppgiften istället för att byta kontext vid flytt mellan verktygen. Teamet kan skapa en retrospektiv-mötessida i Confluence och därifrån Story i Jira Software. Förbättringar blir gjorda och är dessutom spårbara.

 

Flexibiliteten i Jira är fantastiskt! Det kan dock även leda till felaktig eller svårunderhållen konfiguration. Att balansera frihet till anpassning med enkelhet och stabilitet är något som kräver kompetens och erfarenhet. Att sätta upp en fungerande SDLC-process i Jira ger ditt företag ett stort lyft.

Låt Stretch Jira konsulter hjälpa er nå en ny nivå!

Sedan 2004 har våra konsulter hjälpt team att samarbeta mer effektivt. Med bred kompetens inom agila utvecklingsmetoder, kombinerat med djup verktygskunskap låter vi dig maximera affärsvärdet i Jira och övriga Atlassian-verktyg.

Uppstart, införande och utbildningar

Vår långa erfarenhet av att driftsätta ärendehanterings-system och samarbetsplattformar såsom Jira och Confluence bidrar till en lyckad start för er. Vi hjälper er med installation, integration, konfiguration och uppgraderingar.

Vi skräddarsyr även lösningar där vi med hjälp av apps utökar Jiras användningsområden och funktionalitet efter era behov.

Migrering

Bibehåll även all historik från ert tidigare ärendehanteringssystem. Våra Jira konsulter driver migreringsprojekt med mappning av data från tex ClearQuest, ClearDDTS, Bugzilla, Trello, Trac e.t.c  Våra konsulter möjliggör även er flytt från Atlassian server till Atlassian Cloud eller vise versa och hjälper er till rätt miljö för ert behov.

Redo för nästa steg?

Boka våra skräddarsydda workshops och utbildningar som passar just er organisations behov. Vårt Atlassian partner team finns för att hjälpa er att få ut mesta möjliga affärsvärde från er investering. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs gärna mer om hur våra Atlassian SME håller samman er Atlassian portfölj och är du nyfiken på hela tjänsteportföljen kring Atlassian, kolla in detta!

Kontakta oss!

    Läs också

    Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan