Prosci Change Management

Sex olika utbildningar i förändringsledning

Utbildning i förändringsledning

De flesta framgångsrika verksamhetsförändringar börjar i liten skala. Ofta är det en eller två nyckelpersoner som ger hela organisationen kunskaper och metoder inom förändringsledning genom noggrann utbildning.

En hjälp för hela verksamheten

En Prosci-utbildning är mer än bara en kurs du deltar i – det är något du upplever fullt ut. Så fort du är upplärd kan du börja hjälpa hela din organisation att anpassa sig till nya förändringar, förbättra företagskulturen och uppnå bättre projektresultat.

Stöd i din förändringsledning

Stretch är en global partner till Prosci som ger stöd och utbildning till företag som vill bygga upp kapacitet för förändringsledning i sin verksamhet.

Nyfiken på Prosci? Kontakta oss!

Vill du veta mer om de olika Prosci-kurserna? Hör av dig!

Frederik Duun Norberg
frederik.duun.norberg@stretch.no
+47 932 67 988

Våra Prosci-kurser

Vi erbjuder sex stycken rollbaserade Prosci-program inom Change Management:

  1. Sponsor Briefing

  2. Change Management Certification Program

  3. Delivering Project Results

  4. Manager Program

  5. Employee Orientation

  6. Fundamentals of Change Management

 

Ladda ner kostnadsfri guide: Effektiv förändringsledning (engelsk guide) Hämta guide <http://info.stretch.se/se-guide-effektiv-forandringsledning>

 

Kurserna inom Prosci Change Management

Sponsor Briefing – en halvdagskurs för seniora ledare (4-6 timmar)

En projektsponsor har framhävts som den viktigaste bidragande faktorn till framgångsrik förändring i samtliga av Proscis tio benchmark-undersökningar, med god marginal. Detta halvdagsprogram ger seniora ledare kunskapen och förmågan att förbättra resultaten av förändring i verksamheten. Genom att stärka organisationens nuvarande förändringsprocesser visar vi på den tydliga kopplingen mellan effektiv förändringsledning och att uppnå önskade verksamhetsresultat.

Kundspecifik utbildning på begäran.

Läs mer om Sponsor Briefing-programmet


Change Management Certification Program – en certifieringskurs inom förändringsledning (3 dagar)

Under detta tre dagar långa upplevelserika kurs kommer deltagarna att få kunskap, färdigheter och verktyg för att driva framgångsrika förändringsinitiativ i sin verksamhet. Under certifieringskursen kommer deltagarna även att få tillämpa en övergripande metodik för förändringsledning på ett aktuellt projekt. Efter avslutat program får deltagarna med sig en plan för att effektivt kunna hantera förändringar och förbättra projektresultat.

Kundspecifik utbildning på begäran.

Läs mer om Change Management Certification-programmet


Delivering Project Results – en workshop för projektledare (4-6 timmar)

Den här resultatorienterade halvdagsworkshopen gör det möjligt för projektledare att integrera förändringsledning i pågående projekt – en nyckel för att kunna skapa förbättrade resultat. Efter avslutad workshop kommer projektledare att förstå vikten av förändringsledning för att kunna möta projektmål, samt ha ett gemensamt språk för förändring.

Kundspecifik utbildning på begäran.

Läs mer om workshopen Delivering Project Results


Manager Program – en heldagskurs för chefer (8 timmar)

Under detta program får chefer och ledare färdigheter för att ta itu med hinder för förändring, samt för att proaktivt kunna leda sina team mot förbättrade resultat i organisationen. Denna heldagskurs definierar chefens roll i förändringsprocessen och ger ledare det praktiska ramverket och verktygen de behöver för att bli effektiva förändringsledare.

Kundspecifik utbildning på begäran.

Läs mer om Manager Program


Employee Orientation – en heldagskurs för anställda (8 timmar)

Genom detta förändringsledningsprogram får anställda möjlighet att bearbeta förändringar som påverkar dem. Heldagskursen utrustar medarbetare med struktur och färdigheter för att leda sig själva genom förändring, samt omvandla sin organisation från en kultur av motstånd till en kultur av strävan.

Kundspecifik träning på begäran.

Läs mer om Employee Orientation-programmet


Fundamentals of Change Management – en grundkurs i förändringsledning (8 timmar)

Det här upplevelserika endagskursen ger deltagarna en förståelse för alla de grundläggande begreppen och organisatoriska fördelarna med effektiv förändringsledning. Programmet tillämpar fem typer av förändringsledning i ett specifikt projekt eller förändringsinitiativ för att bygga en medvetenhet och vilja kring förändringsledning.

Kundspecifik utbildning på begäran.

Läs mer om Fundamentals of Change Management


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Frederik Duun Norberg
frederik.duun.norberg@stretch.no
+47 932 67 988

 

 


 

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan