Master Data i ERP-världen: kärnan till affärsvärde

Många av de problem som påträffas inom de olika affärsprocesserna idag kan mer än ofta hänföras till brist på god datakvalitet eller styrning av masterdata. Ändå fortsätter vikten av masterdata och dess relaterade processer att underskattas, vilket är ett problem som bara kommer att växa sig större med tiden.

Mängden data ökar och de kringliggande systemen som kopplas ihop med företagens ERP-system blir allt fler, så som ”Big Data” och data från sociala medier. Därför visar vi varför det är värt att investera i sin masterdata och hur man praktiskt kan åstadkomma tydliga förbättringar med rimlig ansträngning och kostnad.

Stretch Evolve hjälper dig att effektivisera dina masterdataprocesser och därigenom möjliggöra ett snabbare, enklare och säkrare sätt att arbeta. Vi ger dig insyn i hur du kan hantera data till och från SAP med hjälp av verktyg och mallar – vilket bland annat har en betydande positiv effekt på arbetsbelastningen.

Vill du veta mer om hur du kan hantera och migrera data samt vilka verktyg som finns tillgängliga? Eller planerar du att migrera data från din befintliga SAP-miljö till S/4HANA?

Vi på Stretch Evolve är er guide! Vi hjälper er inom masterdataområdet och är er hjälpande hand på resan mot ökat affärsvärde.

Kontakta oss

Dela inlägget