Stretch Amplify som utvecklingspartner

Som digital utvecklingspartner förstärker vi både din affärs- och mjukvaruutveckling!

Som med allt arbete krävs samarbete för att nå resultat. Att omvandla idéer och hypoteser till färdiga produkter kräver dessutom kunskap och expertis från flera olika områden. Som partner är vi måna om att bidra med vår tekniska expertis, branschkunskap, arbetsmetod och erfarenhet. Allt för att minska risker och öka chansen att lyckas.

Som utvecklingspartner har vi samma mål som du. Vi förstärker din digitala utvecklingskapacitet med fokus på att skapa värde för slutanvändaren. Det är därför viktigt att vi förstår dina mål, kundbehoven och den marknadsmöjlighet du ser.

”Vi ser hur svårt det kan vara att förena affärsutveckling, teknik och metod för att tillräckligt snabbt möta marknadens behov av digitala tjänster. I framtiden kommer det vara avgörande att ha rätt utvecklingspartner för att snabbt möta marknadens behov med skräddarsydda lösningar. Vi är just den partnern.”

– Jimmy Tapper, VD Stretch Amplify AB

Vårt team har lång erfarenhet av att jobba med molnlösningar och tillhörande produktportföljer, samtidigt som vi alltid är pålästa kring ny och spännande teknik. Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete ligger i partnerskapet, därför tror vi på att anpassa metoder och arbetssätt efter er verklighet.

Vi förstår att behov i både storlek på team och kompetens kan variera över tid, därför är det redan en del av vår affärsmodell. Vi matchar kompetens och kapacitet och säkerställer att det alltid finns spetskompetens tillgänglig när det behövs. För oss är det viktigt att vara med i hela livscykeln då värdet av alla lösningar kommer först när de faktiskt används.

 

Som Partner kan vi erbjuda hela eller delar av produktutvecklingen hos er.

Från koncept till leverans, support och vidareutveckling

Som partner kan vi ta ansvar för hela eller delar av utvecklingsprocessen, precis som vi skräddarsyr lösningar så skräddarsyr vi också arbetssätt och samarbetet för att så effektivt som möjligt uppnå målen.

Vår erfarenhet av olika agila och tekniska ramverk, utvecklingsmetoder och tekniska plattformar lägger grunden för att ta fram lösningar med hög kvalitet och med hög träffsäkerhet.

Tillsammans formar vi den affärsmässiga och tekniska roadmapen för respektive lösning för att sedan prioritera behoven och i slutändan värdet som användarna får ta del av. Vi tror på enkel och tydlig kommunikation och transparens i alla delar av processen.

Arkitektur och utveckling

Vi för samman affärsarkitektur med robust teknisk arkitektur som är anpassad för att vara flexibel och anpassningsbar över tid. Vi tar också hänsyn till skalbarhet och val av teknik för att uppnå en effektiv lösning som också harmoniserar med ert befintliga systemlandskap.

Våra utvecklingsteam följer best-practices, involverar användarna i utvecklingsarbetet, håller demos och brinner för att ta fram lösningar . Vi har stor vana av att integrera med andra system och applikationer för att strömlinjeforma data- och informationsflöden.

Continuous Integration & Continuous Delivery

Vår målbild är alltid att vara det perfekta DevOps-teamet som arbetar med både nyutveckling, underhåll och support. Vi tar fullt ägandeskap för kvalitet och har gärna direktkontakt med slutanvändarna, vilket skapar ännu större förståelse för vad som ger mest värde för de som arbetar i lösningen.

Vi arbetar med moderna utvecklingsflöden där vi integrerar och automatiserar tester för att tidigt upptäcka defekter. Dessutom lägger vi grunden för kontinuerliga leveranser av ny funktionalitet utan onödigt manuellt arbete. Helt enkelt, mer tid åt affärsutveckling som gör skillnad.

Underhåll, övervakning och livscykelsupport

Vi säkerställer att dina applikationer och lösningar alltid fungerar och uppdateras vid behov. Genom att ständigt övervaka prestanda, upptäcker och åtgärdar vi snabbt eventuella problem.

Vi vet att marknaden ständigt förändras och med det behöver också produkter och lösningar förändras för att fortsätta vara relevanta. Som utvecklingspartner säkerställer vi att vi kontinuerligt förändrar och förbättrar produkten över hela dess produktlivscykel.

Hur kan vi hjälpa dig?

Som digital utvecklingspartner förstärker vi både affärs- och mjukvaruutvecklingen hos er. Vi kombinerar gedigen teknisk erfarenhet med djup branschkunskap och tar fram skräddarsydda lösningar anpassade efter just era behov och visioner.

Vi erbjuder ett enkelt och flexibelt partnerskap utan långa förhandlingar och krångel. Vi är partnern för dig som vill ligga steget före i din digitala affärsutveckling!

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er med skräddarsydda lösningar som löser era behov och affärsmål? Kontakta Stretch Amplify!

Kontakta oss

Dela inlägget