Change Management, Affärsvärde

Att alltid vara redo

För en tid sedan när jag stod på tennisbanan fick jag höra: ”rör på fötterna annars hinner du aldrig fram till bollen om den inte kommer till dig”.

Det blir ju självklart när man hör det. Det gäller att vara beredd när det oförutsedda inträffar eller ännu hellre försöka förutse vad som kommer hända och förbereda sig för det.

Historiskt finns det många framgångsrika, marknadsledande företag som fokuserat på det de gör och känt sig trygga med det samtidigt som de missat förändringar i sin omgivning, vilket har fått stora konsekvenser. Vissa av dem har lyckats komma tillbaka, andra inte och några är historia.

Det har i tidigare bloggar skrivits om visioner, mål, verksamhetsutveckling och vikten av att göra alla anställda delaktiga i det arbetet och samtidigt skapa en laganda. När alla medarbetare kämpar för att gemensamt nå och kanske överträffa de uppsatta målen hinner de då lägga tid på att se vad konkurrenterna gör, vad kunderna vill ha, vartåt trender och teknikutveckling pekar, om det kommer nya lagar och regler som påverkar eller går den tid som finns kvar åt att släcka bränder och ta hänsyn till de förändringar som redan skett? Risken är att man hamnar i en ond cirkel och succesivt hamnar på efterkälken gentemot sina konkurrenter om man prioriterar bort att se sig omkring.

En chef på ett multinationellt bolag sa en gång att på samma tid som vi tar fram en Powerpoint för en ny produkt har en Kinesisk konkurrent tagit fram Powerpointen, gjort prototypen, satt den i produktion och distribuerat den nya produkten till återförsäljarna.

Vad kännetecknar en organisation som lyckas hålla koll på sin omgivning och förhålla sig till den, samtidigt som de strävar mot och anpassar sina uppsatta mål? Ett kännetecken är strukturerat arbete med omvärldsbevakning.

Omvärldsbevakningen är en naturlig del i det dagliga arbetet och informationen används som input vid planering på lång såväl som kort sikt. Ett annat kännetecken är förmågan till förändring och lättrörlighet.

Försök vara lite som en scout eller pingvinerna i Madagaskar. Redo? Alltid redo!

Många gånger handlar det om att ta små steg inom förändringsarbetet för att så småningom få det till en naturlig del av kulturen i organisationen. Att skapa en nyfikenhet kring vad som händer och vilka möjligheter vi kan finna där. Inom Stretch Public, där jag är verksamhetskonsult, arbetar vi bland annat med att stödja våra kunder inom offentlig sektor i det arbetet.

Inför min nästa tennismatch ska jag därför ta mig lite tid att granska min motspelare, fundera över hur jag kan använda mina egenskaper på bästa sätt utifrån hans spel och när det är dags inte heller glömma att röra på fötterna.

Spela smartare, vinna och ha grymt kul under tiden! Hoppas ni fått en riktigt bra start efter semestern.

Nyfiken på mer om mål- och verksamhetsstyrning?

Wildly important goals

Vägen mot målen

Hur svårt kan det vara?

Dela inlägget