Projektledning

Back from Vegas

Så blev det…En fantastisk vecka på Gartner Summit är nu avslutad och jag känner mig enormt priviligierad av att fått delta på detta event. Det är verkligen ett minne för livet och dessutom fick jag med mig ny kunskap, många intryck, erfarenheter och en del nya kontakter. Så en fantastisk vecka!

Den främsta anledningen till att jag anmälde mig till detta event var att jag ville lära mig mer om hur andra framgångsrika företag arbetar med processutveckling. Vilka tekniker och modeller vi kan ta till oss för att leverera mer värde i våra projekt? Dessutom ville jag givetvis inspireras och få nya idéer för framtiden.

I huvudsak kan jag kategorisera mina nyvunna insikter och kunskaper i Las Vegas till tre områden:

  • Hur jobbar företag med Process Management idag, best practice, verktyg och lite erfarenheter från andra företag.
  • Digital business och ”Big change”, vad ska vi fokusera på för att driva framgångsrika företag?
  • Vad är viktigt för att vi ska kunna leverera lyckade projekt?

Huvudtemat för konferensen var ämnet Business Process Management, BPM, och vad handlar det egentligen om?

BPM handlar om hantering och styrning av verksamhetsprocesser, det vill säga arbets- och informationsflödena i en organisation. BPM behöver inte vara IT-relaterat, även om det finns ett antal BPM-verktyg på marknaden. Det handlar snarare om ett sätt att betrakta och styra verksamheten. Att få ostrukturerade processer att bli mer strukturerade och att få människor att arbeta på samma sätt. Hur ska man arbeta och vilka mål vill man uppnå? Det är BPM.

BPM möjliggör en systematisk väg till förbättring av ett företags affärsprocesser. Exempel på en BPM tillämpning kan vara en guide till en felsökning eller hantering av ett komplext ärende ”step-by-step”, med beslutspunkter, mail som ska besvaras eller ”regler” att följa.

Ett BPM-verktyg är oftast ett lager ovanpå andra system. Lagret ger ett stöd i ett horisontellt processperspektiv och suddar ut gränserna mellan support, ERP-system, partners, avdelningar, kunder och leverantörer.

Med ett BPM-verktyg kan du formalisera en ”ostrukturerad” verksamhetsprocess och få mätbara och styrbara processer. Business-casen är i de flesta fall enkla att räkna hem.

De flesta BPM-verktyg jag tittade på såg ungefär likadana ut, hade samma funktionalitet med hänsyn till regelverk, integrationsmöjligheter och dylikt. Det fanns några mindre skillnader avseende plattformar och mobilitet, men i stort sett var det svårt att på en kortare stund avgöra fördelar och brister.

Digital business och ”Big change”, hur ska vi driva framgångsrika företag?

Huvudbudskapet är enkelt: var mottaglig för konstant förändring och ha full fokus på vilket värde du levererar till dina kunder med en tydlig strategi och ”mantra”.  Ditt varumärke ska tydligt spegla vad du levererar. Väldigt bra och nästan självklara exempel är AppleàComputing, Google à Information och ebay à Commerce.

Blunda inte för den digitala förändringen utan se snarare till att leda den och ta tillvara på möjligheterna.  De som var förespråkare av t.ex. telefonens och televisionens nackdelar fick se sig snabbt omsprungna och troligt är, enligt Garnter, att så även blir fallet för de som förespråkar sociala mediers undergång. Var proaktiv och tveka inte att uppgradera din leverans till nästa generation eller utveckla ditt erbjudande efter markanden och dina förutsättningar. I detta sammanhang nämndes ett svenskt företag som exempel. Ett företag som gått från tillverkning av gevär, symaskiner, hushållsmaskiner, gräsklippare och nu anses världsledande inom automatiska gräsklippare; Husqvarna. Man blir extra svensk då såklart. Andra svenska företag som omnämndes som innovativa var bland annat IKEA och Volvo.

Agil organisation underströks också som ett kommande framgångskoncept. Förmåga att leverera snabbt, ”speed to market”, med mycket värde.

Även värdet av rätt medarbetare med rätt attityd lades fram som en enormt viktig ingrediens för att lyckas med din företagsstrategi. Är du förändringsbenägen, har ett starkt driv att ständig vilja att förbättra, har förmågan till snabb återhämtning, har en positiv attityd och ett stort engagemang är du en given kandidat till de företag som kommer lyckas i framtiden.

En av de bästa föreläsningarna inom kategorin ”förändring” gjordes helt klart av Guy Kawasaki, som bland annat har ett förflutet inom Apple tillsammans med grundaren Steve Jobs. Och ja – Gay bekräftade att allt ”elakt” du hört om Steve Jobs är sant.

Vad är viktigt för att vi ska kunna leverera lyckade projekt?

På avslutningsdagen intervjuades några CIO ’er från bland annat Tesco, PayPal, Crawford Insurance och California Food and Agriculture, om hur de ska försäkra sig om att deras IT-organisationer levererar lyckade projekt. De gemensamma nämnarna var tydliga: Agil approach, tydligt produktägarskap och förmåga till snabb och säker prioritering.

Gemensamt för dessa företagen var också att ledarskapet ansågs som en parameter för succé. Var synbar i organisationen och lyssna, ta tillvara och var öppen för nya idéer och framförallt lyssna till kunderna och vad som är viktigt för dem. Undersökningar visar att en stor andel av företagets anställda anser att innovation och förändring ägs och ska drivas utav företagets CIO och för att axla detta krävs stor lyhördhet, men självklart även en öppen företagskultur där nya idéer får utrymme.

Change management som en del i projektet är också en framgångsfaktor. Fokus på vem som är mottagare av projektet i verksamheten, vilka delar av verksamheten projektet påverkar, vilket stöd som behövs i form av utbildning mm. samt en tydlig och engagerad sponsor till projektet. Detta är relativt enkla frågor som snabbt skapar mervärde och utgör en stor del för att projekten ska anses lyckade och bli en succé.

Stretch – We are so on the right track

Det är helt fantastiskt att få möjlighet att lyssna till dessa ”Master Minds”, talare på en Gartner konferens.  De flesta föreläsare har en enorm karisma på scenen med både talet och kroppsspråkets förmåga. En del skulle rent talarmässigt, enligt mig, kvalificera sig till presidentposten. Det är lätt att känna sig stolt när flera svenska företag omnämns i talen (det var väldigt få andra icke-amerikanska företag som omnämndes som exempel) men alldeles extra stolt blir jag när den företagskultur och det fokus som beskrivs som ”vinnande” för företag i framtiden, är just de värderingar som Stretch också har anammat och prioriterat och redan arbetar efter. Och ja, detta känns som ett väldigt bra kvitto för framtiden speciellt med tanke på att Gartner faktiskt är världens mest pålitlig källa för oberoende IT-forskning och rådgivning.

På denna välorganiserade konferens fanns självklart både en speciell App och en Websida där alla presentationer finns sparade och ett 40-tal sessioner finns till och med inspelade. Är ni intresserade av att ta del av något material så kontakta mig (annika.andersson@stretch.se). Personligen kommer jag titta igenom en del av mina favoriter under julhelgen.

Läs mer om Verksamhetsutveckling

 

 

 

Dela inlägget