CRM, ej kategoriserat, Salesforce

Best of Dreamforce 2017

Dreamforce är nu över och det har varit ett otroligt spännande event. Tidigare år har det alltid presenterats en ny storslagen nyhet som Einstein eller Lightning. Detta året uteblev en sådan. Betyder det att innovationstakten har mattats av på Salesforce? Absolut inte!

Både ovan och under ytan fullkomligt bubblar det av förbättringar och ändringar. De senaste årens stora produktnyheter samt uppköp har nu börjat komma samman och bli välintegrerade med varandra. Det är nu som det verkliga affärsvärdet börjar uppenbara sig av alla Salesforce tidigare uppköp. Dessa fristående produkter har varit separata enheter som på var sitt håll varit starka i sitt område. Men det som nu händer är att dessa nu kombineras till en enda stor enhet där de kan utnyttja varandra för att stödja en otrolig kundupplevelse och tillika personalupplevelse.

För att göra en matematisk koppling: Om de olika modulerna tillsammans ökade värdet med addition (2 + 2 + 2…) har det nu snarare blivit en ökning med multiplikation (2 * 2 * 2…).  Nedan tänkte jag lista de nyheter jag tycker toppar för Dreamforce 2017.

Utökat Googlesamarbete

Under keynoten med Marc Benioff presenterades ett nytt starkt partnerskap mellan Salesforce och Google. Google har en otrolig styrka i sina produkter och att Salesforce och Google nu samarbetar öppnar upp för en spännande framtid med flera synergier att vänta. Bland annat kommer Google Analytics att kunna utnyttjas för marketing cloud för att bättre förstå hur kunder och prospekt använder hemsidan. G-suite och Google Drive kommer bli bättre länkat till Salesforce och Quip för att kunna samarbeta med dokument bättre.

Dreamforce 2017

Einstein har blivit riktigt värdefullt

Jag älskar verkligen när företag har live chatt på sina hemsidor, där jag på mindre en minut kan få direkt kontakt med en företagsrepresentant som kan hjälpa mig med mina frågor. Detta har Salesforce sedan länge haft en produkt för, LiveAgent. Den produktivitetshöjning denna gör, där en service agent ofta kan hålla 8 – 10 parallella konversationer istället för ett telefonsamtal är redan fantastik.

Men vad som nu presenteras är Einstein Chat bot builder, en AI-chatt bot som själv kan ta konversationer med kunden helt utan att en människa behöver vara tillgänglig på andra sidan. Detta kommer kunna innebära riktigt stora produktivitetshöjningar. Till en början kommer boten behöva tränas av en service agent för att förstå vad kunder och hemsidebesökare frågar efter, men allt efter alternativen har lagrats kan boten börja arbeta på egen hand. Det häftiga är också att den inte bara kan svara på frågor, utan även presentera data om dig som den kan manipulera. Vad det betyder är att en kund kan önska ändra en order den gjort tidigare. Då kan boten plocka fram de senate ordrarna och fråga vilken det handlar om. Därefter kan kunden välja order för att sedan säga att den vill byta en av produkterna. Då kan boten själv ändra produkt och svara med en bekräftelse på förändringen.

Dreamforce 2017

För Sales Cloud kommer två riktigt spännande nya verktyg, Einstein forecast prediction samt Einstein deal closure prediction. Med dessa verktyg kommer AI utnyttjas för att räkna ut affärens sannolikhet att stängas som vunnen, samt hur forecastens förväntade försäljning. Forecasten kommer anpassas efter de affärsmöjligheter säljaren har öppna just nu samt hur säljarens beteende varit tidigare i sin rapportering. Ett exempel är en säljare som har en tendens att ha övertro på sina affärer, kommer AIn lära sig det och justera forecasten därefter.

Som implementatör och kreatör av Salesforcelösningar är det Einstein prediction builder som imponerar mest. Detta ger dig möjligheten att själv bestämma vad som ska mätas och med hjälp av vilka fält, och därefter gör Einstein resten och rankar de poster du valt ska mäta. Här kan helt nya användningsområden hittas av AI prediction. Några lösningar jag direkt kan tänka på skulle vara till stor nytta för många företag är:

  • Kunders sannolikhet att avsluta sitt abonnemang/avtal med en leverantör.
  • Kunders sannolikhet att uppgradera till ny produkt.
  • Kunders vilja att ta emot säljsamtal.

Dreamforce 2017

Lightning fortsätter att imponera

Om du som Salesforcekund har undrat vilka funktioner som går förlorade om du uppgraderar till Lightning är det dags att tänka en gång till. Numera ligger all innovation i Lightning, och denna Dreamforce har bara bevisat ytterligare anledningar till att inte vara kvar i Classic. Jag listar några:

  • Beroende komponenter – Nu kan användaren få tillgång till information och inputfält beroende av andra förhållnaden, exempelvis status. Detta gör att du bara ser det du behöver se vid ett visst förhållande.
  • MySalesforce – Nya möjligheter finns nu att anpassa designen av Salesforce efter sitt eget företags färger och bilder, samt ha en sin egen app i AppStore byggd på Salesforceappen. Dessutom kan man nu skapa eget träningsmaterial på Trailhead anpassad efter just er organisations uppsättning.
  • Utveckling kan ske betydligt snabbare med Lightning, samt att mycket mer är möjligt att genomföra. Detta blir lätt tekniskt men jag kan summera det med att mycket som tidigare varit omöjligt i Classic numera har möjliggjorts med mindre komplexitet än tidigare, och framöver kommer ytterligare verktyg att förenkla utveckling.

Nyfiken på mer? Kolla in våra Salesforce-specialister!

Dela inlägget