Projektledning

Dags att kasta sig in i politiken igen?

Du har jobbat på ett förstudie-projekt i ett år, skaffat dig en bra bild av problemet ni ska lösa samt undersökt och utvärderat de bästa lösningarna. Nu återstår då bara att sälja in lösningen till ledningen?

Tänk igen..

Alla som jobbat i ett medelstort eller stort bolag känner nog igen sig. Politiken! Då pratar vi dessutom oftast inte om kommunalpolitiken i en liten stad (där alla oavsett partitillhörighet oftast är ganska överens) utan här snackar vi Italienska parlamentet…

När du börjar närma dig ett beslut som kräver pengar får plötsligt alla stakeholders på något magiskt sätt nys om just ditt lilla projekt och vad värre är: de har en massa synpunkter!

Visst kan det vara trevligt med strålkastarljus på just ditt arbete men underskatta inte starka nyckelpersoner i organisationen som kan sitta med helt andra agendor som i bästa fall ”bara” försenar ditt projekt men som i värsta fall kan innebära att helt andra lösningar föreslås.

Så vad gör man då för att rusta och förbereda sig för detta? Ett alternativ är att praktisera på det Italienska parlamentet eller träna upp sin röst så man skriker högst. Om man känner sig obekväm med detta så föreslår jag följande punkter som något man kan ha med sig:

  • Involvera inte bara användarna utan stakeholders i närliggande processer i ett tidigt skede.
  • Var lyhörd! Lyssna inte bara på vad som sägs utan hur det sägs och kanske ännu viktigare…vad som inte sägs. Kanske håller andra grupper på med liknade initiativ fast med annat fokus och andra preferenser.
  • Ställ frågor och skaffa dig tidigt en förankring i organisationen. Om en stakeholder verkar motsträvig, var noga med att hitta orsaken till det och fundera på hur du får med hen på tåget.
  • Lyssna, men behåll ditt oberoende när avdelningar har olika åsikter.
  • Förankra kontinuerligt, men framför allt ju närmare du kommer till beslut med dina viktigaste och starkast stakeholders. Då ser du till att ha acceptans på den förslagna lösningen.
  • Affärsvärdet! Jobba med ditt business case och var noga med att just din lösning har det bästa eller snabbaste vägen till affärsvärde…och att du med fakta kan underbygga detta på ett trovärdigt sätt.

På Stretch kallar vi det Små steg till affärsvärde. Vi har skrivit en e-bok om det. Ladda ner den idag för mer inspiration.

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Dela inlägget