Office365, Microsoft

Dokument i molnet?

Hur många mailkonversationer har du haft innehållande filer där det har varit otydligt vilken version av filen/filerna som var den senaste eller den gällande? Hur många gånger har du velat gå tillbaka i tiden i dokumentet du har liggande på filservern eller på datorn? Detta är vanligt förekommande problem på företag, även idag.

Versionshantering av dokument i molnet

Alla filer som ligger i OneDrive for Business eller SharePoint Online – båda är delar av Office 365 – versionshanteras som standard. Detta betyder att du enkelt kan gå tillbaka i historiken, men det betyder också att vi inte längre behöver spara undan versioner med tillägg som -1, -1.1, och så vidare. Alla arbetar per automatik i rätt version. Andra fördelar är att många kollegor kan arbeta i samma fil, samtidigt!

Sökbarhet av dokument i molnet

Hittar du enkelt dina filer idag? Alla filer som ligger i Office 365 är indexerade av en extremt kraftfull sökmotor och kan därför enkelt hittas oavsett var de ligger. Office 365 håller reda på allt från dina personliga filer, teamets filer, dina kollegors öppna filer och söker bland alla dessa. Du kan på ett ställe söka efter alla dina filer I OneDrive for business, SharePoint online och samtidigt dina filer I mailen.

Enkelhet och säkerhet

Det är enkelt och säkert att dela med sig av information mellan medarbetare men även med utomstående när det behövs. Det kommer uppdateringar under året som gör att man enkelt kan dela direkt från Explorer på Windows eller Finder på Mac.

Läs gärna vidare (på engelska) kring vad som händer framåt på denna spännande plattform: New SharePoint and OneDrive capabilities accelerate your digital transformation

 

Dela inlägget