Agresso, Verksamhetsstyrning

Förvaltning i alla väder!

Den 5 oktober hade vi i Stretch Public äran och nöjet att ha externa gäster på besök. Gäster som dagligen arbetar med affärssystemet Business World (Agresso). Temat för morgonen var säker förvaltning och vi pratade bland annat om:

  • Dokumentation – Hur ser rutinerna ut? Viktigt med balans kring vad som ska dokumenteras, hur och varför. Dokumentation är en färskvara!
  • Säkra rutiner – Vad ska loggas? Vad ska inte loggas? Hur ska det som loggas följas upp?
  • Kommunikation – Hur är mail som skickas ut från systemet med automatik formulerade? Förstår mottagaren innehållet och syftet med mailet?
  • Roller och behörigheter – Hur uppdateras behörigheter i samband med att medarbetare börjar, slutar eller byter jobb internt. Stämmer uppsättningen i systemet med organisationens beslutade delegationsordning?

Det finns mycket att fundera kring och att sätta tydliga och enkla rutiner och processer för. Sammanfattningsvis kan man säga att ju lättare det är att göra rätt desto säkrare förvaltning.

Frukostseminariet var en aktivitet inom ramen för Ove – vårt nätverk för optimerad verksamhetsstyrning. Nästa träff är den 13 februari på temat ekonomimodeller.

Är nyfiken på Ove? Hör gärna av dig till mig!

Dela inlägget