Affärssystem, SAP

Hur får man värde av SAP HANA?

SAP HANA marknadsförs som något revolutionerande som kommer att förändra företag och skapa en ny era av innovationskraft i de företag som implementerar HANA. Den här bloggserien kommer att på ett enkelt sätt förklara vad SAP HANA är, hur det fungerar, vilken funktionalitet som finns och hur framtiden ser ut.

Genomgången kommer att delas upp över 4 bloggposter, där varje område får en egen genomgång.

  1. Vad är SAP HANA?
  2. Hur får man värde av SAP HANA? (detta blogginlägg)
  3. Hur ser framtiden ut för SAP HANA? (kommande)
  4. Vilket affärsvärde kan det skapa för er? (kommande)

Nu har vi gått igenom kort vad HANA är och hur det fungerar tekniskt. Vad kan vi förvänta oss framåt och det måste väl finnas något ytterligare som gör SAP HANA till en framtida plattform för SAP och varför de säger att SAP HANA är framtiden som databas för deras system.


Funktionalitet

De första versionerna av SAP HANA vara inte samma breda plattform som det är idag. SAP har lagt mycket arbete på att utveckla HANA och bredda det till en produkt som kan göra mycket mer än vad en klassisk databas kan. De har bland annat byggt ut med ytterligare funktionalitet för data-, text- och prediktiv analys. Det finns även integrationstjänster för att hantera ”Big data”.

Konkurrerande leverantörerna har naturligtvis egna lösningar för att göra sina databaser till ”in-memory” och dessa ger också snabbare hantering av data i databasen och inom det här området är de säkert ungefär likvärdiga mot HANA. Deras lösningar är precis som SAP HANA plattformen kompletterade med mobila BI lösningar, prediktiv analys och integrationstjänster mot bland annat Hadoop för ”Big data”. Bilden nedan beskriver vad SAP HANA plattformen innehåller.

Bild från SAP.com

Så är allt nästan lika? Ja, men ändå inte. Visst mycket är skillnader i detaljerna så länge vi håller oss till grunderna. Det finns delar i detta som är bättre med HANA men som för de flesta inte ger tillräckligt mervärde för ett självklart byte just till SAP HANA som ”in-memory” databas. SAP’s nya användargränssnitt Fiori, går självklart även att använda om SAP systemet använder andra databaser, men viss funktionalitet får man bara via kopplingarna till en SAP HANA databas.

Det som för många fäller avgörandet kring valet av framtida databas / plattform är dels att SAP pekar ut en rak roadmap där ny funktionalitet endast kommer att komma till affärssystem som är på SAP HANA. Det gör att en migrering till SAP HANA kommer för eller senare att behöva göras om ni vill ha tillgång till ny funktionalitet.

Den nya funktionalitet SAP levererar handlar även om att göra om och förenkla allt från användargränssnitt, funktionalitet till sin egen programkod. Det är en satsning på framtiden för att möta de nya hot och möjligheter som finns med nya regelverk och snabbfotade startups. Detta kan redan ses med funktionalitet som ”Simple Finance” och S/4 HANA som båda kräver HANA.

För att utnyttja effekten av HANA fullt ut är det viktigt att planera för att införa bland annat ”Simple finance”. Aktiveringen av ”Simple finance” innebär en stor omvandling internt i databasen och programkoden för att förenkla datamodellen i SAP’s klassiska finansdel. Detta leder till tydliga prestandaförbättringar inom finansdelen, en stor fördel är att kunna korta ned tiden för bokslut, tex. genom förberedande simuleringar redan innan stängning.

Bokföringsdata i SAP har tidigare varit uppdelat på många olika tabeller, efter en omvandling till ”Simple finance” så finns det i princip bara några tabeller kvar för att hantera all bokföringsdata. Detta ger bland annat utrymmesbesparingar i databasen då inga redundanta data finns. Likaså blir det enklare för utvecklare att skapa nya rapporter eftersom all data ligger centraliserat istället för utspritt över flera tabeller. Här nås den konkurrensfördel som andra ”in-memory” databaser inte i nuläget kan matcha när ett SAP affärssystem används och nya möjligheter öppnas tack vare prestandaförbättringarna som skapats via användningen av HANA och de förändringar som SAP därmed kan leverera specifikt för HANA.

Tanken med HANA är också att ytterligare utnyttja kapaciteten i de kraftfulla servrar som krävs genom att flytta beräkningar till dessa. Ett SAP landskap beskrivs ofta som 3 delar, vilka är databasserver, applikationsserver och klient. Tidigare har mycket av logiken och beräkningarna utförts av applikationsservern, typiskt sett i ABAP-koden. Här kommer också en skillnad med HANA där det är tänkt att mycket av logiken och beräkningarna ska göras på databasservern istället för att få bättre total systemprestanda.

För att summera så kommer inte ett bara en migrering av en nuvarande databas till HANA vara en omvälvande förändring för användarna, de kommer mest märka att SAP systemet blir snabbare tex. rapporter går snabbare att skapa. Effekten av SAP HANA nås när det kombineras med bland annat de nya möjligheterna för snabbare rapportering och analys på data från affärssystemet, den utökade funktionaliteten i Fiori och framförallt de förenklingar som görs i datamodellen vid en övergång till ”Simple finance” och S/4 HANA. Då kan stora förbättringar uppnås i affärsprocesserna.

 

[HS-SAP-HANA-SE]

Dela inlägget