ej kategoriserat

Hur man stretchar Business Intelligence

Efter ungefär tre veckor här på Stretch har jag förstått att det finns ett starkt renommé som Business Intelligence-experter på flera områden.

Jag har även snabbt fått lära mig att en naturlig del i tillvaron här är att ständigt utvecklas inom nya intressanta områden. I den andan stretchar vi Business Intelligence med ett team av mycket kompetenta konsulter, som tillsammans har en gedigen erfarenhet av att leverera verkliga lösningar för verkliga behov och där plattformen utgörs av QlikView eller Microsofts BI-komponenter. Och dessutom ganska ofta en framgångsrik kombination av båda.

Varför? Enkelt: Därför att det behövs!

Genom att kombinera expertis inom ledande affärssystem och de bästa BI-verktygen kan vi snabbare sätta oss in i processer och funktioner där den information som ligger till grund för BI-lösningen blir till. Dessutom slipper vi vänta på att ”någon annan” ska förklara hur källdata hänger ihop och leverera utdata. Här hoppas jag att någon som varit med i ett och annat BI-projekt kanske nickar igenkännande…
Ett annat område är användarperspektivet. Eftersom vi under samma tak också har massor med SharePoint-kompetens kan vi säkerställa att rätt information distribueras enligt den gamla – men i praktiken svåra – devisen ”till rätt användare på rätt format”. Det händer massor i varje ny release från mjukvaruleverantörerna på detta område, med QlikViews web parts som ett intressant exempel och här är vi i högsta grad med i frontlinjen.

Stay tuned!

Dela inlägget