Change Management, Verksamhetsstyrning

“If it ain´t broke, don´t fix it”

Har du medarbetare i din verksamhet som vågar säga det? Grattis!

Du har skapat en god förbättringskultur där engagerade medarbetare känner sig trygga och vågar ifrågasätta dina idéer och förslag.

I en verklighet där så mycket som 75 procent av den arbetande befolkningen (”State of the Global Workplace” Gallup 2017) inte känner engagemang för sitt jobb och endast verka gå dit för att få sin lön, är det meningsfullt att ta reda på vad som motiverar och engagerar medarbetarna.

Hur gjorde du?

Kanske har du hittat och fokuserat på de nycklar som bidrar till ökad motivation och förändringsvilja och därmed kommunicerat ditt varför:

  • Du förstår dina kunders behov och vilket värde du skapar
  • Du förbättrar det i verksamheten som inte skapar värde
  • Du har tydliggjort visionen – vart du vill
  • Du är tydlig i dina beslut – vad du vill, vågar och väljer
  • Du leder med värderingar – respekt och tillit

Du har alltså skapat en kultur som bygger på ömsesidig tillit och trygghet, där förändringar är vardag och där det finns både mod och vilja att möta dom. Sannolikt har du också byggt en struktur som stödjer kulturen.

De stora utmaningarna för dagens verksamheter, stora som små, vinstdrivande som samhällsstödjande, är att bottna i genomtänkt arbete med involvering och kommunikation och där kultur, struktur och riktning samverkar.

Enkelt?

Nej, men möjligt! Och bäst lyckas de som förstår komplexiteten och som lyckas arbeta med alla delar samtidigt.

Dela inlägget