MDM, Business Intelligence

Masterdata kräver kunskap om nuläge och en plan framåt 

Master Data Management (MDM) innehåller många delar och är ett begrepp som ofta används. Vad innebär det egentligen? 

MDM innehåller de ämnesområden, tekniker och lösningar som används för att skapa och underhålla data. Enkelt. Men datan ska vara konsekvent, fullständig, kontextuell och korrekt affärsdata för ALLA intressenter, dvs användare, applikationer, datalager, processer, företag, kunder, leverantörer etc. Förvirrad?

Eller på ren svenska skulle jag säga:

Masterdata management (MDM) innebär att förstå värdet av den information företaget sitter på, vilka beslut den ska stödja, vilka användare som behöver informationen och när, samt hur informationen bäst sammanställs.

MDM är inte något som bara händer eller som man löser genom att införa ett nytt IT-system. Här behövs tankeverksamhet, förståelse från ledningen och att man investerar lika mycket i process, ägandeskap och informationsmodeller som i ett eventuellt IT-system. På samma sätt kan kvalitén i ett välutfört MDM-initiativ snabbt förfalla om en långsiktig plan för underhåll och utveckling och tydliga ägare saknas. Masterdata kräver underhåll!

Det är viktigt att tidigt göra en analys av nuläget hos företagets befintliga informationshantering och jämföra den mot er målbild som finns gällande den framtida masterdata-hanteringen. Finns inte den målbilden bör den tas fram! Vi måste veta målet för att kunna agera rätt.

Nyfiken på mer? Kolla in varför jag tycker att masterdata är den osynlige hjälten i organisationen.

Dela inlägget