Kultur, Affärsvärde, Projektledning

Min idol Carl Schultze

Alla organisationer har mål att sträva efter. En verksamhet utan mål är en dröm och mål utan en plan för realisering är tidsfördriv. Men är det verkligen färdsättet mot målen, verktygen, som styr eller är det faktiskt så att målen och resan dit är det som är viktigt för resultatet. Hur vi tar oss dit är inte lika viktigt. Kan det vara på det sättet? Hur arbetar Carl med realisering av mål och vägen mot målen?

Carl känner glädje i att göra sina kunders vardag lättare. I tio år har han arbetat med att ge användare av komplexa affärssystem bättre verktyg för deras dagliga arbete. I tio år har han lyckats få kunder att inse värdet av målen och resan dit snarare än valet av färdsätt och verktyg.

Låt IT och verksamhet jobba som ett team

Utmaningen är att lyckas uppfatta och förstå kundens behov. Genom att identifiera de problem som ger mest affärsvärde i förhållande till investeringen går det att göra rätt prioriteringar. Detta är ett arbete som helst görs i ett tätt samarbete mellan de inblandade aktörerna. Vi ska börja i verksamheten och deras behov, men självklart arbeta nära IT för att få bästa effekt och maximalt mervärde. Vertygen ska ge stöd åt verksamheten och inte styra den, men de kan gärna giftas ihop.

Vem bestämde att IT inte är en del av verksamheten? säger Carl.

Uppdelningen mellan verksamhet och IT försvårar leveransen av det beställaren verkligen vill ha. Genom att ta bort gränsen mellan avdelningarna och arbeta gemensamt mot målen blir det lättare att förstå varandra och verkligen realisera mest nytta. Det vinner hela organisationen på.

Små steg i rätt riktning skapar värde tidigt

Oavsett vilka tekniker och verktyg som används i det aktuella projektet är målet att så tidigt som möjligt skapa värde genom många små steg i rätt riktning. En lösning ska så snabbt som möjligt resultera i något som verksamheten drar nytta av menar Carl.

Teknik är roligt och något han uppskattar mycket att arbete med men det är inte där han lägger tonvikten. Att programmera är lätt, det kan vem som helst göra, säger Carl. Utmaningen ligger i att ta fram rätt lösning i en komplex värld av sammankopplade affärssystemsdelar. Det är när han kan se pusselbitarna falla på plats för den som ska använda systemet som Carl känner glädje. Att få leverera det som underlättar vardagen för slutanvändaren är en fantastisk känsla.

Tillfredsställelsen i arbetet består av att ge människor som inte har datorn som sitt huvudsakliga arbetsverktyg bra och funktionella redskap för att kunna utföra sitt arbete på ett mer effektivt och glädjefyllt sätt.

Skyttesport ger avkoppling och fokus

På skjutbanan får Carl möjlighet till avkoppling. Inom IPSC (International Practical Shooting Confederation) värderas en balans mellan precision, kraft och snabbhet. Denna balansakt och fokus som krävs tar Carl med sig till arbetet.

Att kunna prioritera mellan det som är viktigt och oviktigt för uppgiften du har framför dig avgör hur väl du lyckas.

 


Vi har så många fantastiska kollegor. Det är inte klokt. För att inte bara gå omkring och vara impade, starstrucked och storögda, bestämde vi oss för att berätta högt om dem för er alla. Sug i er! Här kommer en av de fantastiska människor runtomkring oss som ger inspiration och glädje.

 

Dela inlägget