ej kategoriserat

Molntjänster i offentlig sektor?

Offentlig sektor är av goda skäl inte early adopters speciellt ofta när det gäller ny teknik. Men nu när molnbaserade tjänster (Saas) är väletablerade och mogna, finns det goda skäl att överväga sina stora datahallar.

Det finns dock legala problem i vägen. All hantering av personuppgifter eller uppgifter som kan relateras till en fysisk person, måste ske inom EU/ESS (om inte personen gett sitt medgivande eller ”adekvat skyddsnivå” uppfylls). Och detta är inte det enda legala hindret.
Det här gör att många molntjänster inte är tillämpbara för de förmånssystem som de stora myndigheterna tillhandahåller. Dessutom finns alltid frågan om tillgänglighet och redundans. Det fick ju väldiga konsekvenser när Apotekets tjänster som fanns hos en stor IT-leverantör inte fungerade under några dagar 2011. Vad händer om pensionerna inte kan betalas ut p.g.a. bristfälliga leverantörer/SLA:er?
Dessutom driver ju molntjänster standardisering, vilket i många fall är fördelaktigt, men vissa verksamheter kräver flexibilitet.

Vad göra?

En arkitektur som stöder både on-premise och molntjänster måste till. Cloud computing är inte en plats utan en modell, som Gartners Neil McDonald brukar framhäva. Man behöver inte ha endast on-premise ELLER cloud, man kan ha en blandning. Att döma av det jag sett så finns tänket på flera ställen i offentlig sektor, virtualiserade miljöer, ”privata moln” och outsourcing mellan myndigheter (Iaas, Paas och Saas), m.m..
Under 2013 tror jag att vi kommer att se att Saas blir mer etablerat inom offentlig sektor. Statens inköpscentral fattade i januari beslut i upphandlingen av ”Kontorsstöd som molntjänst”. Det kommer bli vägledande tror jag.

Dela inlägget