Case

Nordic Medtest – Atlassian, byggstenar med omsorg

Genom oberoende testning och kvalitetssäkring bidrar Nordic Medtest till säkrare och mer användbar IT i vården.
Svensk e-hälsa består idag av en komplex IT-miljö med många avancerade och integrerade IT-system. Nordic Medtest erbjuder tjänster, metoder och verktyg för testning och kvalitetssäkring av e-tjänster inom vård och omsorg. De har dessutom som oberoende testexpert en unik helhetsförståelse när det gäller utvecklingen av Sveriges nationella e-hälsoplattform. Deras tester bidrar till att IT-system är bättre anpassade för de behov och förutsättningar som patienter, invånare och vårdpersonalen har.

Stretch har under flera år tillhandahållit förstklassiga projektverktyg till Nordic Medtest. Projektverktygen utgör byggstenar i Nordic Medtests leverans och kärnverksamhet. Det innebär att applikationernas tillgänglighet, möjlighet att anpassa konfigurationen till arbetssättet samt fungerande integrationer är av stor vikt.

Stretch har levererat allt ifrån workshops, kurser, rådgivning, licensförmedling, installation, uppgradering, anpassning och konfigurering av ärendehanteringssystemet JIRA, det agila projektstödet JIRA Software, inloggningslösningen Crowd och samarbetsplattformen Confluence. Stretch har strävat efter att maximera affärsnyttan för Nordic Medtest. Detta genom att lyssna på deras behov och erbjuda vägledning i syfte att nå verktygens fulla potential som stöd till verksamhetens processer.

Nordic Medtest har under de senaste åren växt och Stretch Atlassian-experter har gett stöd i att utveckla  och implementera ny funktionalitet. Stretch har bland annat varit ett stöd i framtagningen av ett CRM-system genom JIRA. Deras ISO-certifierade ledningssystem är uppbyggt med stöd av Confluence och JIRA och är dessutom integrerade som en generell informationslösning för hela verksamheten. De har då en tydlig struktur för informationshantering och undviker helt pappershantering och lokal fillagring. Integrerat i ledningssystemet finns även verktyg i JIRA för exempelvis avvikelsehantering, incidenthantering, riskanalys och arbete kring ständiga förbättringar.

[HS-Elektroniska-Inkop-Offentlig-sektor]

 

Om Nordic MedTest

Nordic Medtest är en kompetenscenter för test av IT-system i vården. Ett leverantörsoberoende och öppet center där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer av IT-system och programvaror kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vård och omsorg.

Stretch var ett naturligt val för NMT då vi vet att de besitter mycket hög kompetens inom Atlassian-verktyg. Då Nordic Medtest växer snabbt behöver vi en pålitlig partner som ger oss stöd och snabb service i centrala verktyg för test- och ärendehantering både internt och mot våra kunder. Att de sedan har ett lokalt kontor i Karlstad är en stor bonus.

– Robert Magnusson, Verksamhetsutvecklare Nordic Medtest

Dela inlägget