GDPR

Oron inför GDPR, går den att jämföra med oron vi hade inför millennieskiftet?

1998 och jag sitter i klassen. Vi har ett prov och vår lärare säger innan vi börjar att vi får använda vad som helst i klassrummet för att göra provet. Alla blir lite glada och springer direkt till bokhyllan där vi har några uppslagsverk. Vi letar och letar men det känns omöjligt att hitta alla svaren. I andra hörnet står klassens gemensamma dator och ingen kommer på att använda den för att fixa ”ALLA RÄTT” på provet. Efter 45 minuter när läraren har samlat in alla prov frågar hon om någon har svarat på samtliga frågor och alla svarar nej. Vissa frågor var omöjliga att svara på om man inte hade glupskat i sig ett uppslagsverk. Då ställer hon frågan, ”men varför har inte någon använt datorn som står där?” Vi står där helt häpna över att vi inte ens har tänkt tanken att använda datorn för att göra provet.

1999 och jag går i en annan skola. Vi får lära oss skriva snabbare på datorn, fixa en hemsida, hur man använder tangentbordet eller vilka koder som kan användas för vilka funktioner. Medan vissa av oss inte alls är datorvana har andra av oss kommit till det stadiet att de hackar sig in i systemet, hittar alla svaren och får alla rätt. Då är den gossen jag tänker på bara 13 år. Han som kunde mer och förstod sig på datorer hade mer koll på att millennieskiftet inte skulle spela någon roll, att datorerna inte skulle gå sönder eller vara oanvändbara. Det fanns många som trodde att allt skulle gå under den natten. Vad hände den 1 januari 2000?

Och vad hände den 25 maj 2018? Morgonen då de nya dataskyddsreglerna trädde i kraft och skulle börja tillämpas. En morgon där vissa vaknade oroliga och andra släppte stressen. Nu hade man pluggat inför tentan i två år (i den bästa av världar) och försökt göra allt för att få till lösningar som skulle underlätta hanteringen av personuppgifter i verksamheten. Det bästa med denna tenta är att man kan fortsätta få bättre betyg eller resultat. Det tar inte slut. Ett företag eller en myndighet vill väl alltid effektivisera verksamheten, använda resurser rätt, utveckla, prestera och allt detta i enlighet med lagar. Så vad skulle skillnaden vara med GDPR, varför sådan oro?

För att inte ge företag och myndigheter en massa fria händer på hur de kan hantera personuppgifter har EU tagit fram gemensamma regler så att individen kan ha något att säga till om när andra behandlar personuppgifter individen äger. Jag äger ju mitt namn. Då ska jag väl ha upphovsrätten för det?! Med dagens utvecklingstakt och den takt vi hade för 20 år sedan, så är dessa regler nödvändiga så att det inte blir missbruk i maktbalansen.

Jag som inte kom på att använda datorn i klassrummet för 20 år sedan för att fixa alla rätt på provet, använder idag endast dator för att utföra mina arbetsuppgifter. Så ser det ut för de flesta. Utöver datorn har vi alla smarta telefoner som har börjat tänka istället för oss och kan hålla reda på allt från resväg till mat, sömn och träning. Hanteringen av all samlad information om oss som individer behöver struktureras och regleras, vilket är GDPR:s syfte. Nu är 25 maj förbi och vad hände?!

Hur långt har ni kommit med ert arbete kring att implementera processer och rutiner? Hur vill ni fortsätta jobba med dessa frågor? Hur vill ni fortsätta effektivisera er vardag? Om du inte har svaren på dessa frågor och vet inte hur du ska göra eller vart du ska börja. Då ska du höra av dig till oss. Vi erbjuder projektledning, kartläggning, systematisering, rådgivning och verksamhetsutveckling. Vi kan hjälpa till den fortsatta implementeringen av GDPR. Sluta oroa dig, inget hände den 25 maj. Det viktiga är att du är medveten och vill följa lagstiftningen. Låt oss ta hand om arbetet.

[HS-Varfor-CRM-nu-igen-SE]

Dela inlägget