Business Intelligence, CRM, Teknik

Personalization Discovery – magi ur kunddata

Det finns få områden hos företag som jag de senaste åren har sett växa så kraftigt. Teamen och ambitionerna kring kundinsikt. Alltså personerna och verktygen som ska analysera och förstå hur kunder beter sig eller kommer att bete sig, eller ska bete sig.

I världen av data pratar vi om olika dimensioner, där vi på företag traditionellt har varit mycket fokuserade kring dimensioner som har bäring på ekonomiska transaktioner. Hjärtat har varit affärs- eller ekonomisystemet med dess huvudbok och strukturerade, rena och välordnade rader med ekonomisk information. Historisk data, oftast med siffror. Runt det byggde vi Business Intelligence, som innebar rapportskapande som man kunde ”bryta ned” eller konsolidera och man kunde bygga kuber av data med de vanligaste dimensionerna; Organisation, Produkt, Kund, Leverantör.

Det området fortsätter att utvecklas och företag investerar vidare i att få bättre kontroll på transaktioner och ekonomisk information, inte minst på grund av lagkrav och riskkontroll. Men där finns en dimension som har varit i skymundan. Data om kunden.

Customer Data Management – ett strävt uttryck, kanske kan någon av oss komma på något mer smakfullt, men essensen är att den som kommer behärska Customer Data Management är den som sitter på trumfkortet framöver. Varför? Jo, därför att kunden kommer uppskatta det. Det är då ett företag kan minnas och bättre förutse hur en enskild kund bäst blir behandlad.

Snälla, håll koll på mig om det hjälper mig, men kontrollera eller bevaka mig absolut inte, eller manipulera för den delen. Men om ni ändå lär känna mig nu när jag ger mig till känna fysiskt och digitalt kan ni väl anpassa er service efter det och gärna komma med vettiga förslag på vad jag skulle tänkas behöva, överraska mig!

Vilket leder oss in på ett område som är lika mystiskt och spännande som där finns oändliga öppningar att göra spännande saker; Discovery. Eller rättare sagt Personalization Discovery. Det handlar om att låta en kund upptäcka nytt. Produkter, tjänster och uppslag som kunden inte tidigare tänkt på. Det här går att göra mycket komplicerat i prediktiva modeller med stor finess och redan idag är det många som tillämpar detta pragmatiskt i form av rekommendationsmotorer, alltså man föreslår nya erbjudanden baserat på ett konkret tidigare agerande, ofta ett köp. En form av event-driven discovery. Den kommer att förfinas och förbättras framöver men visst låter det ännu mer spännande med mer frikopplad discovery? Som bygger på mina intressen och beteenden och inte enbart på köp eller att jag googlat på ett visst resmål. Riktiga överraskningar.

Läs mer om intressanta utmaningar kring Personalization Discovery på Tech Crunch.

Nyfiken på fler inlägg om CRM/Marknadsföring/Personalisering? Kolla in Stretch-bloggen. Vi lovar dig grym inspiration!

 

 

Dela inlägget