Case

Postnord

PostNord – optimerade flöden för spårbara paket

En gemensam nordisk EDI-hantering från beställning till leverans förbättrar kundupplevelsen och ger en plattform för fortsatt innovation av PostNord!

Inom PostNord fanns en flora av format och processer för att hantera EDI. Dessutom användes olika gateways och valideringssystem, både i respektive nordiskt land och i olika flöden. Detta resulterade bland annat i hög underhållskostnad och ofullständig EDI-data, vilket ledde till omfattande manuell hantering, höga kostnader och en icke-tillfredsställande kundupplevelse.

Projektets mål var att förbättra kundupplevelsen genom ett gemensamt nordiskt EDI-flöde och en enhetlig felhantering. En nordisk lösning för att hantera alla produktionsordrar, dvs spårbara försändelser som paket, varubrev och vissa brev. Lösningen skulle ha följande kapabiliteter:

  • EN gateway
  • EN pre-processing applikation
  • EN routing till slutsystem
  • ETT nordiskt format
  • EN sanning av EDI data

Projektet resulterade i en gemensam nordisk process och funktionalitet; från beställning av vara genom validering, matchning, sortering och slutligen leverans av paket. Nu passerar en EDI-beställning från gateway till produktionssystemen på endast ett fåtal sekunder! Flödet går rätt och snabbt och en automatisk EDI-behandling och sortering kan tillämpas i betydligt större omfattning än tidigare.

Projektet pågick i nästan tre år och har varit mycket komplext. Stretch har under större delen av projektet bidragit med projektledning och ett målinriktat driv. Tillsammans med kund och andra leverantörer har vi hanterat stora utmaningar och förändrade förutsättningar på vägen. Affärsvärdet av lösningen är högt då det utgör en av grundplåtarna för många stora initiativ som drivs inom PostNord för att skapa en hållbar och kundvänlig framtida produktionsmodell.

Om PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Ett av koncernens mål är att skapa en väl sammanhållen verksamhet som på bästa sätt utnyttjar styrkan i hela värdekedjan och tillvaratar synergier och skalfördelar.

Genom deras expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

[HS-Effektiv-forandringsledning]

Dela inlägget