Change Management, Affärsvärde, Projektledning

Projekt. Projekt. Projekt. ”Ännu ett projekt… Ett till.”

Alla känner vi igen oss och har vant oss vid denna vardag. Men tillförs verkligen affärsvärde i alla dessa leveranser? För det vill vi ju ha, eller hur?

Jag ifrågasätter inte arbetsformen projekt, ett ofta effektivt och tidsbestämt sätt att uppnå något. Däremot har det ju inget egenvärde i sig. ALLT handlar om vilket affärsvärde som genereras i slutändan och då måste saker och ting anpassas längs vägen. Omgivningen kommer inte att se likadan ut vid projektstart som vid projektslut. Naturligtvis varierar graden av nödvändigt svängrum från projekt till projekt, men faktum kvarstår; kommer kunderna och medarbetarna uppskatta och verkligen använda det du levererar? Värde. Kommer det att gynna organisationen och dess kunder? Har du förklarat varför det kommer att se ut på ett visst sätt tillräckligt tydligt? Självklara frågor kanske, men vi får nog erkänna att vi ställer dem alltför sällan.

Så, levererar dina projekt affärsvärde?

Boston Consulting Group med flera har forskat fram att endast cirka 37% av projekten i världen är framgångsrika. En teoretisk siffra kanske, men det här låter ju inte så bra…

En stor anledning tros vara att inte tillräckligt med tid tas för att fastställa projektets värde till verksamheten. Det finns miljontals projekt som pågår i vår värld. De flesta av dessa kommer att misslyckas, i onödan, på en eller flera dimensioner. Värre än att köra över tid eller över budget är att dessa projekt kommer att leverera dålig ekonomisk avkastning, undermåligt stöd för verksamhetsprocesserna, ej attraktiva produkter och tjänster till kunderna och i slutändan minskad avkastning till aktieägarna.

Trots stora investeringar under många år i förbättrade projektledningsmetoder, mjukvaruutvecklingsmetoder och utbildning så har framgången inte ökat nämnvärt. För att ditt företag ska få de affärsresultat och investeringsvärde den önskar från dina projekt måste du hela tiden ompröva värdet som skapas för projektet. Värdera hur det kan uppnås och sedan planera dess förverkligande. Vi får inte glömma att värdena kommer att förändras i vikt under resans gång. Alltför få tänker faktiskt på detta i sina projekt. De flesta organisationer, även om de formellt definierat sina riktade fördelar i ett business case, levererar mindre än hälften av den totala tillgängliga affärsnyttan.

Detta beror främst på att de inte fokuserar på sina fördelar från början, vid identifiering eller förverkligande. Istället ”hoppas” man att fördelarna kommer att levereras eller aktiveras av projektet. Dock är själva projektet sällan inriktad på att stödja eller leverera affärsnytta – därmed skapas ett ”värde-gap” mellan vad projektet levererar och vad verksamheten behöver för att fullt ut realisera affärsnyttan. Denna ”klyfta” är inte helt enkel att identifiera.

För att fylla eller överbrygga denna klyfta måste vi bland annat:

  1. Identifiera fördelar från start, men glöm inte att hela tiden utvärdera dessa längs vägen. Befintliga värden förändras, vissa utgår och andra tillkommer.
  2.  Definiera specifika mätbara sluttillstånd – det önskade affärsresultat som måste uppnås i verksamheten för de fördelar som skall levereras i sin helhet (fylla ”gap”)
  3. Maximera och sedan kvantifiera alla tillgängliga ekonomiska fördelar
  4. Identifiera förändringsarbete som krävs för att leverera dessa utfall, fördelar och värde.

Genom att använda ett tillvägagångssätt likt detta (The TOP Value Equation™) och samtidigt ställa frågan ”varför genomför vi detta projekt och vad är värdet?” flyttar vi sakta blicken från frågan ”vad är kostnaden?” till vilket värde projektet faktiskt tillför.

Vi måste börja våga utmana den heliga triangeln inom projektleveranser (”Scope, Time, Cost”), kanske även kompletterat med ”Quality”, för att flytta fokus från själva projektet till att även inkludera förvaltning som helhet. Tänk livscykel istället. Affärsvärdet i sin fulla skrud kommer inte att uppstå i projektfasen eller snart därefter, utan även i förvaltningen. Men låt oss tänka livscykel istället. Projektet är ju bara början och produkten eller utkomsten kommer leva vidare i annan skepnad.

Detta kräver att organisationer börjar ta ansvar för att upprätta och bekräfta nyttan och rikta uppmärksamheten på möjligheterna för identifiering och beslut utöver själva leveransen. Det kräver kvantifiering och validering av faktiska fördelar projektet tillför. Vi arbetar ofta med att förbättra vår leveransförmåga, men det mesta av affärsvärdet går förlorat om vi inte samtidigt förbättrar sättet vi identifierar behov och möjligheter samt hur vi fattar beslut. Låt oss börja träna på detta!

Vi på Stretch tror på små steg till affärsvärde och det gäller även när det kommer till projektleveranser. Är du nyfiken på hur vi kan leda er mot ett ökat affärsvärde, tveka inte att kontakta oss.

Nyfiken på mer om vad vi gjort inom projektledning?

Case: ETT arbetssätt för gladare gris

Dela inlägget