Change Management, Affärsvärde, Projektledning

Projektledarens nya kläder

Saker och ting har börjat röra på sig… Det har visserligen pågått en tid, men projektledning ses idag i ett annat ljus. De agila vindarna blåser starkt och kommer knappast bedarra på ett tag. Den traditionella och rent ”tekniska” projektledningen utmanas nu av den mer agila.

Men vi ska vara försiktiga med att ställa dem i varsin hörna, vi behöver istället hitta ett fungerande sätt att få relationen att fungera. Båda behövs. Balans. Det finns inte EN sanning och vi kommer att behöva en palett även framöver.

Vi var för några veckor sedan i Paris för att delta på ”The Agile PMP® (Europe)”, som en del av PMI SeminarsWorld® program. Det handlade dels om fördjupning i den agila projektledningen, men framförallt om den nödvändiga balansen. Även om den teoretiska och tekniska kunskapen är kärnan i projekt- och programledning, så visar PMI:s forskning att det inte är tillräckligt i dagens alltmer komplexa och konkurrensutsatta globala marknad. Företag söker nu i ökad utsträckning även färdigheter i ledarskap och affärsmannaskap som är kopplat till strategiska mål. Som i sin tur bidrar till nedersta raden.

PMI Talent Triangle är en kombination av teknisk projektledning, ledarskap och strategiskt affärsmannaskap och för att möta ”helheten” i den kreativa ekonomin krävs även ett anpassat projektledarskap. Projektledare med kunskap i traditionella såväl som lättrörliga metoder har idag en eftertraktad kompetens. Varför? Jo, eftersom företag söker personer som förstår helheten och kan anpassa processen till projektets behov och inte tvärtom.

Läs guiden: 9 steg för effektiv förändringsledning

Agila metoder har en stor påverkan på modern projektledning. Eftersom dagens affärsvärld kräver alltmer effektiva och strömlinjeformade leveranser premieras innovation, kreativitet, lagarbete och flexibilitet. Bra projektledare på båda sidor måste inse att den valda ramen bara är fordonet för det slutliga målet att ha ett framgångsrikt projekt på fyra nivåer:

  • kommersiellt
  • ekonomiskt
  • teknisk
  • personligt

Ofta uppstår ett missförstånd där den traditionella projektledaren inte kan förstå att det agila egentligen inte handlar om processen eller mekaniken utan om värderingar och mindset. Ibland uppfattas ett projekt som en samling processer och planer, något som för många inte återfinns i det agila. Planering är dock en viktig aspekt i det agila men inspektion, anpassning, öppenhet, värderingar och framför allt människor anses viktigare. De agila projektledarna bör dock tänka på att det fortfarande finns andra delar av projekt som behöver hanteras. Inte enbart människor utan processer och förfaranden som är nödvändiga för att hålla projektet igång. Exempel på dessa är strategisk inriktning, intressenthantering, övergripande riskhantering och inte minst kommunikation (sett i ett större perspektiv). Teamet och agila principer får inte bli en isolerad bubbla som riskerar att spricka.

Det handlar inte om att ändra titlar för någon. En djupare transformation krävs. Vi ska inte överge de processer som krävs för att stödja projektet, men det krävs att vårt tankesätt måste vara öppen nog att hitta rätt balans. Att enbart förlita sig på planer utan verklig återkoppling fungerar inte. Att enbart förlita sig på att observera och anpassa fungerar inte heller. Vi behöver båda, men i rätt balans beroende på kontext. Projektledaren, Leveransledaren eller vad vi nu kallar personen, kommer även framöver spela en viktig roll i framgångsrika leveranser. Det kommer vara av yttersta vikt att hantera gränssnittet mellan teamet och den större organisationen.

Oavsett vad vi kallar det, så kan vi nog vara överens om vad vi vill uppnå:

  • Leverera högre värde tidigare med kortare cykeltider
  • Balansera det lättrörliga och det förutsägbara för att leverera vad verksamheten kräver
  • Känna till den takt (hastighet) som värde produceras i projektet för att möjliggöra realistiska uppskattningar

På Stretch tror vi på små steg till affärsvärde, inte minst när det kommer till hur vi leder leveranser. Vi kombinerar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans med både djup och bred kompetens inom processer, metodiker och verktyg. Vi får dock ej ha en övertro på teorierna, även om vedertagna metodiker och ramverk är nödvändiga fundament.

MEN, det är tillämpningen som gör skillnad.

Behöver ni hjälp med att öka andelen lyckade leveranser eller bara vill höra hur man skulle kunna fokusera annorlunda? Hör av er och låt oss diskutera vidare!

Dela inlägget