Nyheter

Region Halland satsar på Business Intelligence med Stretch

Rätt använt är information ett enormt kraftfullt verktyg. Det vet Region Halland som har en offensiv strategi för just informationshantering. Deras initiativ inom Business Intelligence, BI, gäller inte bara deras interna informationshantering utan ska i förlängningen även skapa förutsättningar för att ge medborgarna bättre information och service.

Region Hallands initiativ att låta BI spela en central roll i att förbättra vården ligger i linje med flera andra projekt såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Som exempel drivs ett av projekten tillsammans med ett världsledande universitet med just mätvärden inom vården i fokus.  Alla blir vinnare genom att nyttja kraften i informationshantering!

Stretch har nyligen vunnit en offentlig upphandling avseende förvaltning och vidareutveckling av Region Hallands BI-miljö. Miljön bygger till största delen på SQL-Server för Data Warehousing och Business Objects för front-end. Genom vår expertis inom Data Warehouse-arkitektur samt kunskaper om hur nyckeltal och trender bäst visualiseras i Business Objects kommer vi att hjälpa regionen vidare med sin offensiva BI-satsning. I uppdraget ingår även att hjälpa Region Halland med uppsättning deras QlikView-plattform samt skapa ett ramverk för att de ska kunna nyttja sin investering på ett optimalt sätt. För oss är denna fokus på att maximera affärsvärdet för Region Halland en självklarhet, det är en del i vårt Stretch-DNA.

Vi är väldigt glada över att få detta förtroende från Region Halland. Det som fällde avgörandet var de fantastiskt fina referenser vi fick från tidigare kunder, som tillfrågats i samband med upphandlingen. Det gör oss extra stolta. Då vet vi att vi har lyckats skapa det affärsvärde för våra kunder som vi fokuserar på att göra. Det är riktigt häftigt!

–        Daniel Terborn, VD på Stretch Öresund

Vårt erbjudande med SAP/BO, Microsoft och Qlik är en väldigt lyckad kombination. Det visar sig inte minst i detta fall då vårt erbjudande passade Region Hallands behov perfekt. Genom detta uppdrag tar vi nu nästa steg i att leverera affärsnytta inom den offentliga sektorn. Vi är på så sätt med och bidrar till samhällsnytta vilket känns väldigt givande.

–        Rickard Werner, affärsområdesansvarig för Business Intelligence på Stretch Öresund

 

Dela inlägget