Projektledning, Agilitet

Små steg till värdeströmmar

För att uppnå önskad digitalisering arbetar du med IT-integrationer och informationsflöden, vilka på olika sätt redan nu eller i framtiden kommer att förbättra din kunds vardag. För att nå ut måste förbättringar och mervärde identifieras för de befintliga informationsflöden och de informationsflöden som ännu inte skapats måste definieras.

Ibland kan vi grovt skugga värdeströmmen med ett utvecklings-dito, och ibland är informationsflödet det samma som ditt värdeflöde. Andra gånger har du flera värdeflöden och utveckling sker i separata linjer, eller till och med som isolerade lag mellan system, i silor. Beroende på komplexitet är värdeflöden allt från enkel till en komplicerad karta över system och delsystem och kanske systemleverantörer, som arbetar tillsammans för att stödja många olika flöden av företagsinformation. Arkitekterna skall kunna vägleda dig till hur systemfloran ser ut.

Vad behöver vi göra för att få en effektiv utveckling kring dessa värdeflöden? Som jag skrev i den förra artikeln så finns det tre nivåer att undersöka. I denna ska jag lite djupare beskriva varför dessa delar har betydelse.

1. Gör en värdeströms-analys

Det kan finnas många värdeströmmar att prioritera mellan. Vilka av dessa som du ska börja med beror på några grundläggande kriterier. Var gör det mest ont i ditt företag? Var har vi mest intäkter? Kan vi se en ny trend som dykt upp bland våra konkurrenter och hur ställer vi oss till det? Välj din favorit. Syftet med värdeströmmen är att kunna samla de resurser som är direkt berörda under en och samma budget, och få dem att samarbeta kring de utmaningar som de gemensamt skall planera och ta ansvar för.

Uppritade eller ej är dina processer och värdeströmmar desamma. Värdeströmmen fokuserar emellertid på kärnan av den förädling som din verksamhet tillför kunden. Frågan du behöver svara på är: vad säljer vi och vad gör vi (verksamheten) steg för steg för att tillgodose efterfrågan. Det ska beskrivas på en mycket hög nivå, säg; max 12 steg annars är det för detaljerat. Vanligtvis något som en kundorder-till-tillfredsställelse-process. När och var triggas kundbehovet, när och var tillfredsställs det? Vad händer däremellan? Sätt ihop stegen i en så enkel och lättkommunicerad bild som möjligt.

2. Identifiera systemen

Genom att täcka hela värdeströmmen kan vi effektivisera funktionsförfrågningar över alla systemplattformarna. Detta är en viktig punkt. Jag kan inte nog poängtera; vi måste sluta suboptimera i systemfunktioner och istället utveckla verksamhetsförmågor. Skillnaden är att vi tar en systemteoretisk vy och vi tänker funktion över hela flödet. Vi vill identifiera beroenden som uppstår mellan subsystem för att förstå helheten. Med denna helhetssyn ska varje utvecklingsinsats leda till affärsvärde. Vi vill utveckla på bredden istället för djupet.

3. Identifiera kompetenser och personal

Det krävs några förändringar i hur vi tillsätter resurser till utvecklingsteamen. Vi behöver tvärdisciplinära kompetenser. Vi måste täcka systemet med kompetenser allt från marknad, försäljning, produktkontor till controllers och business analysts, från lösningsarkitekter till utvecklare.

Varje system behöver alltså ett dedikerat tvärfunktionellt team, och värdeströmmen består av flera system och därav flera tvärfunktionella team. Dessa team skall vara självförsörjande för att driva alla funktionsförfrågningar från start till mål. Inga uppehåll. Inga hierarkiska beslutsfilter som stoppar upp flödet. Inga halvmesyrer, så som förberedande inför nästa projekt eller inför en uppgradering, inget spring mellan projekt, inga obskyra projektbudgetuppföljningar!

När du har en idé om hur dessa tre steg kan realiseras så är du på god väg att skapa en Lean Agile verksamhet med större engagemang från medarbetare, kortare ledtid från idé till resultat, total precision i dina budgetprognoser, stor förutsägbarhet i leveransinnehåll och effektivare (billigare) leveranser med högre kvalitet.

Dela inlägget