Case

Statens servicecenter

Harmonisering för ökad kvalitet och effektivitet

Statens servicecenter ska bidra till lägre kostnader i statsförvaltningen. Samtidigt som deras kunder vill köpa administrativa tjänster med hög kvalitet. Som ett led i att kunna erbjuda bra tjänster har Statens servicecenter tagit fram en ekonomimodell med tillhörande systemuppsättning i ekonomi- och inköpssystem (Business world/Agresso och Visma Proceedo) där ekonomiprocesser, extern- och statlig redovisning hanteras enhetligt.

IVO och Naturvårdsverket var först ut att ansluta till den nya lösningen. Efter det stod Rekryteringsmyndigheten på tur. Projektet startade hösten 2017 och lösningen driftsattes i januari 2018.

 

”Anslutningen blev väldigt smidig och vår verksamhet påverkades inte. Vi hade en tät kommunikation med projektledaren kring hur de delar i lösningen som är kundunika skulle utformas.”

– Maria Axelsson, Rekryteringsmyndigheten

”Vi har genomfört och avslutat ytterligare ett anslutningsprojekt & det blir tydligt att skalfördelarna ökar i takt med att vi tar in fler kunder”

– Maritta Fredriksson, Statens servicecenter

Om Statens servicecenter

Statens servicecenters verksamhet syftar till att generera skalfördelar inom den statliga administrationen. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan de samordna de övergripande behoven och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom delar av den svenska statsförvaltningen.

 

[HS-Elektroniska-Inkop-Offentlig-sektor]

Dela inlägget