ej kategoriserat

Stretch goes local – in Copenhagen!

Entreprenörskap är en del av själen i Stretch. Ett ledord som vi haft med oss sedan starten för över 10 år sedan. Entreprenörskap kan som begrepp förknippas med banbrytande idéer på en ny marknad som skapar direkta och imponerande resultat. Så behöver det inte alltid vara. Entreprenörskap finns också i det lilla. I små justeringar där förmågan till förändring blir en stor del av framgången. Vägen mot målet handlar då om att verkligen tro på sin idé, våga misslyckas, tänka om, justera, försöka igen och slutligen lyckas. Det är inte bara tecken på en god idé, utan en hållbar strategi.

För Stretch har viljan att etablera sig i Danmark länge varit stark. Redan när vi 2006 etablerade oss i Malmö under bolagsnamnet Stretch Öresund var vägen utstakad. Det känns därför oerhört bra att nu se viljan omsättas i resultat. Från och med oktober har vi återigen verksamhet i vårt danska bolag, med lokalt anställda och med egna lokala kunder. Vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar omkring befintliga ramavtal, men även säkerställa nya kunder och medarbetare i regionen. Inom några år kommer vi även här vara en av de ledande leverantörerna inom vårt tjänsteerbjudande.

Den 2 januari börjar Martin Sahlin på Stretch Denmark ApS som ansvarig för den fortsatta etableringen. För många inom ”vår värld” är Martin Sahlin ett känt namn. Dels från uppstarten av Spring i Danmark, dels som representant för våra konkurrenter i affärssammanhang och dels som en riktigt senior och framstående BI-konsult. Även internationellt har Martin varit verksam där han bland annat varit ansvarig för uppbyggnaden av en konsultverksamhet i Nya Zeeland. Baserat på hans erfarenheter och nätverk tillförs stor lokal kunskap om såväl kund- som rekrytmarknaden, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för vår utveckling. Det skall bli spännande att uppleva den fortsatta expansionen nu när ytterligare en entreprenör är ombord på Stretch!

Dela inlägget