Nyheter

Unit4 Business World (Agresso) inom statsförvaltningen!

Statens servicecenter har tecknat ett ramavtal med Stretch Public AB, avseende konsulttjänster kopplade till Agresso.

Avtalet har bland annat sin grund i den tillströmning av myndigheter som vill ansluta sig till Statens servicecenter, vilket leder till ett behov av specialister som har god kunskap om Agresso, statlig förvaltning och dess förutsättningar samt verksamhetsutveckling.

Under de närmaste åren räknar vi med att ett sextiotal myndigheter kommer att ansluta sig till vår ekonomitjänst med systemlösning. Vi är generellt väl rustade för denna tillväxt, men behöver konsultstöd inom vissa områden såsom Agresso.

– Gunilla Bruun, avdelningschef för ekonomirelaterade tjänster på Statens servicecenter

Stretch Public är inriktade på konsulttjänster med Agresso som bas. Ofta kopplade till verksamhetsutveckling och då främst inom offentlig förvaltning. Den kombinationen gör oss lämpliga som Statens servicecenters konsultleverantör inom Agresso, säger Magnus Högfeldt, VD på Stretch Public.

Avtalet är tvåårigt, med option på förlängning upp till två år.

Om Statens servicecenter
Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet. De sköter administration åt cirka 40 procent av de statliga myndigheterna med fokus på ekonomi- och lönerelaterade tjänster. Bland dessa finns Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.

Statens servicecenters tjänster omfattar cirka 30 procent av staten mätt i antalet anställda. Det innebär att myndigheten klarade regeringens målsättning att nå 25 procent 2015. Under 2017 har Statens servicecenter målsättningen att nå hela 50 procent. Läs gärna mer på http://www.statenssc.se 

Nyfiken på mer om oss på Stretch Public? Kolla här!

Dela inlägget