Change Management, Affärsvärde

Vägen mot målen

En verksamhet utan mål är en dröm och ett mål utan plan är tidsfördriv. Känn på orden. Visst får de dig att dra lite i mungipan och nicka medhållande? Ja, mig med.

Visst ligger det mycket sanning bakom orden. Alla verksamheter har mål, annars är det bara önsketänkande, en dröm. Det är däremot få organisationer som har målstyrning, alltså en plan för att exekvera sina mål, ett sätt att gå från ord till handling. Varför är det så?

Svaret på den frågan är inte helt enkel. Det teoretiska har alltid varit betydligt lättare än det praktiska. Strategier är lättare än själva implementering, men strategier är egentligen bara välformulerade ord utan implementeringen.

Målstyrning innebär att på ett systematiskt sätt arbeta med sina mål och sin vision. Att i vardagen hela tiden styra mot målen och följa upp relevanta saker och agera. Det handlar helt enkelt om att sätta vägen mot målen och undvika tidsfördriv. Hur ska man göra då, hur når vi våra mål?

Om det hade funnits ett enkelt och universellt svar på den frågan så hade det troligen varit ”Just Do It!”. Riktigt så enkel är inte verkligheten för de flesta av oss, ”det riktiga jobbet”, alla bränder som måste släckas slukar våra medarbetare dagligen. Känner du igen uttrycket: ”Jag hinner inte med strategier och mål just nu, jag måste jobba också.”? Där har vi problemet. Att arbeta med strategier och mål ska vara en naturlig del av alla medarbetares vardag, de ska se hur de i sitt dagliga arbete bidrar till att uppnå organisationens övergripande mål och vision. Är vi inte där så har vi misslyckats med förankring och exekvering av målen.

Boken ”4 Disciplines of Execution” förklarar svårigheterna med målstyrning och ger ett antal nycklar till framgång. I boken skiljer man på två olika typer av strategier som ska implementeras och genomföras i en organisation och givetvis måste även implementeringen och agerandet skilja beroende på vilken typ av mål som ska exekveras.

  • ”Stroke of the pen” strategy: detta är mål och förändringar som realiseras endast genom att ledningen bestämmer sig för det och eventuellt satsar pengar eller tid på det. Det kan exempelvis vara processförändring (som sker på papper), investering i ny hårdvara, köpa reklamtid etc.
  • ”Behavior changes” strategy: det är mål och strategier som kräver ett förändrat beteende hos medarbetarna ute i organisationen. Det innebär exempelvis införande av nya metoder, nya roller, erfarenhetsåtervinning, kompetens etc. Ett mål som kräver förändrade beteenden är betydlig svårare att realisera och kräver mer tid och coaching än Stroke of the pen.

Undersökningar visar att endast 15% av medarbetare inom större organisationer kan nämna ETT av organisationens tre viktigaste mål. 85 % av alla medarbetare kan alltså inte ens nämna ett enda av organisationens tre viktigaste mål. Det är skrämmande!

Det första problemet är alltså att många i våra organisationer inte ens känner till vision och övergripande mål. Förankringen har inte fungerat eller kanske inte funnits där alls från början. Det andra problemet är att endast hälften av medarbetarna är engagerade i att uppnå organisationens mål, de flesta känner inte till vilka aktiviteter de ska genomföra på vägen mot målen. Planen är inte tillräckligt tydlig och medarbetare känner inte att de KAN agera på målen. Den röda tråden saknas i det dagliga arbetet. Ledningen har inte lyckats påvisa hur var och en bidrar till att nå vision och mål, hur varje enskild aktivitet leder till målen.

Sammantaget är det inte särskilt bra förutsättningar för att nå en viss vision, hur bra den än må vara. Så för att förverkliga drömmen och inte bara ha fantastiska mål och visioner på papper….kom ihåg exekveringen och styrningen, vägen mot målet. Annars är allt bara ett tidsfördriv!

The 4 Disciplines ofExecution

 

Dela inlägget