Change Management, Projektledning

Var föränderlig eller dö

Är det verkligen så drastiskt eller är det numera helt enkelt ett naturligt sätt att leva? Förstår ens våra barn problematiken? De lever i digitaliseringen och anpassar sig utan att ens reflektera över det.

Själv har jag alltid sett mig som en traditionsbunden person som gillar att veta vad som kommer att hända och tror mig veta vilka beslut jag kommer att ta. Hur fungerar den bilden i min roll som projektledare i projekt som vi alla vet ständigt är i förändring? En ny leverantör, ändrade förutsättningar och prioriteringar i en salig blandning och med en hel hop av intressenter med olika bakgrund och förväntningar att förhålla sig till.

Jag hade i mitten på september lyckan och möjligheten att åka iväg på ett PMI-seminarium i Aten tillsammans med några av mina fantastiska kollegor. Ett två-dagars seminarium uppdelad på fyra olika spår med fokus på projektledning och olika frågeställningar ur lite olika perspektiv. Jag hade valt spåret Leadership, Teams, Objectives and Influence och ett av citatet som nämndes var just ”Change or Die”. Som alltid när man åker iväg passar det inte riktigt, varken med logistiken på hemmaplan eller i det projekt man för tillfället sitter i så jag åkte iväg utan både förberedelse och några egentliga förväntningar. Oftast blir det också bäst då och så var det även denna gång. Det som presenterades och de diskussioner vi hade var egentligen inga nyheter men det är så viktigt att höra det igen. Att kunna reflektera kring intryck och diskutera funderingar man har med kollegorna är guld värt. Man utvecklas som person och för varje liten ny erfarenhet hoppas man ju också att det leder till att jag blir bättre i min yrkesroll.

Vad tog jag med mig då?

  • Vikten av att sätta förväntningarna i ett projekt – vad, hur, när och framförallt varför. Den ack så viktiga fråga som lätt glöms bort när fokus ligger på budget, kravspecifikationer och leverans.
  • Olika personligheter och hur ett team fungerar. En rolig genomgång av olika generationers beteenden och hur de hanterar olika typer av händelser; hur de ser på arbete kontra fritid, vilka kommunikationsmedel de använder och vilken styrning som är lämplig för just den generationen/personlighetstypen. Alltid spännande när man lägger in psykologi och retorik och hur vi människor fungerar – det är ju främst därför jag älskar att arbeta i projekt och med sammansatta team.
  • Hur man ur olika team får ut bästa möjliga resultat och vilka faktorer som spelar in i olika skeden under projektets livscykel. En provokativ berättelse där man, ur ett för mig helt främmande angreppssätt, attackerande får en grupp att stanna upp och till sist reagera för att skapa en dialog och diskussion om hur man löser ett problem.
  • Konflikthantering, alltid ett svårt ämne som är så viktig att ge sig in i. Hur man kan jobba med motivation på olika plan och hur man med inverkan och motstånd kan driva individer framåt.
  • Slutligen såklart det som rubriken anger – hur förhåller man sig till ständiga förändringar?

Det finns inget rätt eller fel, men sanningen är den att man är tvungen att vara föränderlig och i min roll som projektledare har jag bestämt mig för att det helt enkelt är ett sätt att leva. Jag lever redan i det och min utveckling är att jag med hjälp av kommunikation och en förståelse för olika individer lär mig att driva projekt framåt oavsett hur många gånger vi måste byta riktning på vägen. Förutsättningarna kommer att förändras men genom att ta små steg framåt kan vi maximera affärsnyttan från våra projekt.

Nyfiken på mer om hur vi tycker man ska driva framgångsrika projekt? Ladda ner vår e-bok ”Små steg till affärsvärde”.

Dela inlägget