Teknik

Vi digitaliserade vårdplaneringen

Efter 2 års agilt utvecklingsarbete stod lösningen färdig. Den ansågs då vara ett av de mer patientnära och användarvänliga system som skapats för vården. Mina Planer har idag 6 000 användare.

Kanske inte så konstigt att Daniel Terborn, VD på Stretch, ser Mina planer som sin baby. Han är arkitekt och har drivit utvecklingen av det system som idag hanterar alla vårdplaner i hela Skåne. Att få möjligheten att arbeta med en så viktig digitalisering ger inte bara företaget en teknisk utmaning, det ger även en mening att se att vi gör skillnad för något så viktigt som en bra vård.

– Det finns personer som föds med bestående sjukdomar, människor som är multisjuka och åker in och ut på sjukhusen samt äldre som har kontinuerlig vård. För det krävs mycket planering. I framtiden krävs det att den är digital.

Förr hade Region Skåne flera anställda för att hantera administrationen av den här typen av patienter i regionen. Att ta emot fax och räkna ut vem som skulle vara delaktiga, skicka ut kallelser till mottagningar och vänta på kvittensen. Ett omfattande manuellt jobb. Det är många instanser som är inblandade, allt från sjukhus till handläggare och omsorgspersonal i hemmet. Mina Planer gör den här planeringen automatisk.

– Jag drev workshopar med 20 representanter under två års tid varannan vecka för att skapa lösningen. Arbetet drevs agilt och hade vi inte gjort det hade det inte varit ett särskilt användbart system idag.

– Det jag tycker är roligast är att förstå deras egentliga behov. Jag vill förstå vad de egentligen behöver hjälp med. Det är inte alltid det de säger, utan man måste gräva i det ordentligt.

Nyckeln jämfört med gamla lösningar är att vi visualiserade själva processen och personifierade den, vilket har gjort det till ett trevligt system för användaren. Det blev en stor framgång och systemet har ansetts vara en nivå bättre än många andra lösningar.

– Detta är en av de mest centrala lösningar man har på Region Skåne och det kan skapa mycket värde. Vi har mycket stolthet i vilken teknikplattform vi lyckats skapa. Det har hög säkerhet, ska följa patientdatalagen, hälsa- sjukvårdslagen, omsorgslagen och flera andra lagar. Det finns så mycket komplexitet i en sådan lösning som ställer höga krav. Det var också det första systemet som hade inloggning med smart kort på Region Skåne, vilket vi införde.

[HS-Kundinsikt-skapar-lojalitet]

Målet var att ingen personal skulle behöva utbildning för att klara av att använda systemet. Och då pratar vi IT-ovana personer. En sjuksköterska i Kristianstad sa ”jag älskar det”! Den som går in i systemet kan direkt se vad som ska göras på avdelningen och får en överblick över sitt ansvar. Planeringsarbetet är avsevärt förändrat vilket både är bättre för patienten, för de som arbetar inom vården och det sparar pengar.

– För många äldre är det jobbigt att flera olika personer kommer in i deras hem. Med hjälp av den här lösningen kan man planera och komma överens om att när omsorgspersonalen åker ut tar de även med sig vårdcentralens grejer. Det innebär miljoner kronor i besparing och ökar patientsäkerheten. Jag hoppas att det blivit bättre för många patienter.

Stretch hade ett team på ca tio seniora och juniora konsulter som jobbade med lösningen och idag har vi ansvar för att kontinuerligt anpassa systemet med olika krav. Precis nu kommer en ny vårdlag som påverkar och det kommer bli mycket mer fokus på vård hemma. Med andra ord går vi nu in i en ny fas med Mina Planer med spännande nyutveckling.

Läs mer om vår tjänst: Systemutveckling

Dela inlägget