Erik Hultén – Stretch Öresund

Hej Erik!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Öresund AB

Hur länge har du arbetat där:

1 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Ibland behöver skillnaden som gör skillnaden inte vara särskilt komplicerad. I en kunds stora och hierarkiska organisation var det tydligt att man spenderade stora mängder tid och energi på att skriva e-mails för att reda ut en uppkommen utmaning. Risken för att mailet blev obesvarat var stor, framförallt när ingen tydlig action efterfrågades.

Genom att istället sammankalla relevanta personer till samtal eller återkommande veckomöten i ”Teams”, kunde detta mönster brytas. Att samlas i grupp runt en utmaning, förtydligar både bakgrunden och förutsättningarna. Med rätt kompentens, samsyn och gemensamt mål, formades ett beteende för effektiv problemlösning. Work smarter, not harder!

Dela inlägget