Johan Söderström – Stretch Addera

Hej Johan!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Addera

Hur länge har du arbetat där:

6,5 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Som Atlassian Solution Architect har jag kontakt med många nya kunder och jag värdesätter vikten av att lyssna. Olika kunder använder olika terminologi och genom att säkerställa vad begreppen betyder är det enklare att ta fram en lösning som passar kunden. Lyssnar man på kunden och har en bra förståelse för kundens verksamhet så finns goda förutsättningar för att anpassa verktygen rätt. Förståelse för kunden och deras verksamhet gör även att vi snabbt kan agera utifrån kundens önskemål och med deras bästa i åtanke, oavsett situation.

Dela inlägget