Så tycker våra kunder

Små steg mot affärsvärde med Stretch

Feedback från våra kunder är det bästa betyg vi kan få på det kundvärde vi skapar. Där genomförde vi en kortare undersökning bland cirka 25 kunder under våren 2016. Syftet var att ta emot feedback och kartlägga vår kundnöjdhet.

Vad tycker du om Stretchs leveranser?

De första tre frågorna skulle besvaras med en siffra mellan 1-10 där 1 innebär “instämmer inte alls” och 10 “instämmer helt”. Den fjärde och sista frågan var en ja/nej-fråga och avslutningsvis gavs möjligheten att lämna en helt öppen kommentar. Påståendena löd:

  • Stretch levererar hög kvalitet!
  • Det är uppskattat att arbeta med Stretchkonsulter!
  • Stretch leveranser stämmer överens med det som utlovades vid införsäljningen!
    Skulle du rekommendera Stretch till en annan kund (Ja/Nej)?

I redovisningen av resultatet har vi tagit bort de två bästa och de två sämsta svaren i syfte att få en så rättvis bild som möjligt.

CRM

Vad är det första du tänker på om du tänker på Stretch?

Nedanstående är citat från våra kunder:

”Stark vilja att hjälpa till. Jag har bara en positiv bild av Stretch!”

”Fantastisk kvalitet”

”Det är enkelt att samarbeta med Stretch. Stretch är duktiga på att hålla sig informerade om kommande teknologier.”

”Mycket prestiglöshet, vilket jag uppskattar!”

“De har kommit med förbättringsförslag och jobbat proaktivt.”

“Uppskattar enormt mycket att jobba med Stretch.”

“Mycket expertis och bra kompetens.”

“De tar initiativ, står på og leverer kvalitet, gang etter gang etter gang.”

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan