Bitbucket och Bamboo

För professionella team

Agil utveckling med Atlassian Bitbucket och Bamboo

Tempot är högt idag och vi vill ha allt bättre och snabbare mjukvara. Vi vill också att teamen som bygger mjukvaran arbetar mer agilt och bättre tillsammans. Vi vill ha ett starkt team!

Planering och uppföljning är en stor och viktig del av agil utvecklingsmetodik, men det är inte hela lösningen. För att kunna skapa bättre mjukvara och göra det snabbare behöver man också ett versionshanteringssystem (VCS), som möter upp med de krav detta skapar. Dessutom behövs verktyg för att integrera och leverera ändringar i den slutgiltiga produkten.

Atlassian Bitbucket och Bamboo

Bitbucket – GIT för framgångsrika team

Bitbucket är ett verktyg för att hantera GIT och är designat för professionella team. Det främjar samarbete runt er kod, är flexibelt nog för att passa era processer och växer tillsammans med ditt team.

Bamboo – automatisera flödet för bygg-, test- och releaseprocessen

Bamboo är ett verktyg för kontinuerlig integration och leverans (CI/CD). Ett verktyg som knyter ihop automatisk byggprocess, automatiska tester och releaser i ett enda flöde. Tillsammans med Jira och Confluence ger det en fullt spårbar utvecklingsprocess, er gemensamma ALM plattform.

Våra Atlassian-konsulter vägleder er!

Stretch Adderas Atlassian konsulter vägleder dig vid installation, uppgradering och förvaltning av Bitbucket och Bamboo. När utvecklingsverktygen integreras med Jira finns full spårbarhet från backlog till leverans.

Läs gärna mer om hur våra Atlassian SME håller samman er Atlassian portfölj och är du nyfiken på hela tjänsteportföljen kring Atlassian, kolla in detta!

Kontakta oss!

Läs också