Välkommen till Stretchgruppen

Vi tror på alla människors vilja och förmåga att utveckla en bättre värld

IT-branschen genomgår stora förändringar. Många bolag strävar efter att bli fullsortiments­leverantörer på den globala marknaden, vi har valt en annan väg.

Våra bolag erbjuder it-tjänster och produkter som skapar starkare och tydligare affärsvärden. Varje bolag har sin egen väldefinierade marknad där kundernas digitalisering står i centrum.

Stretchgruppens ambition är inte att täcka in samtliga affärsmöjligheter inom vår sektor, utan välja de områden där vi kan skapa bäst nytta för våra kunder. Det viktigaste för oss är inte att vara störst utan att ha bäst kunskap om våra kunders vardag.

Vi tror på alla människors vilja och förmåga att skapa en bättre värld.

20 år av entreprenörskap

Läs mer om Stretchgruppen

Karriär på Stretch

Insights by Stretch

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar varje del av verksamheten och fungerar som ett organisatoriskt kitt

Att vara Nyfiken innebär att vi alltid gör vårt yttersta för att förstå alla dimensioner av ett problem innan vi ger oss i kast med det. Men det innebär också att vi ständigt anstränger oss för att hitta nya vägar framåt, både för våra kunders och vår egen del.

Viljan att uppnå Resultat är drivkraften bakom allt vi gör. Utifrån tydliga målsättningar och realistiska planer ser vi till att alltid leverera det utlovade. Men också att vi är transparenta och tydliga med sådant som ligger utanför vår kontroll.

Vi har en stark vilja att visa Omtanke om människan i allt vi gör. Priset att nå resultat får inte vara för högt så att vi tappar perspektivet på människan. Vårt sätt att visa omtanke handlar om att vi tar ansvar för våra rekommendationer i fråga om tid, kapital och konsekvens.

Kontakta Stretchgruppen