Case

Ideell organisation sparar tid med papperslös utgiftsersättning

Vi brukade spendera ändlöst mycket tid med att fylla i komplexa Excel-filer för att kunna göra utlägg efter ett projekt. Nu kan vi fylla i utlägg på stående fot med Utläggskollen! Ta ett foto av dokumentet eller kvittot, ladda upp, och vips så är vi färdiga. Vi kan rapportera utlägg i direkt anslutning till genomförda uppdrag och få ersättning på väldigt kort tid

Fram tills alldeles nyligen var Trans Europe Halles (TEH) tvungna att förlita sig på manuell inmatning av kvitton för att skicka in begäran om ersättning för utlägg.

Med tanke på hur stor del av verksamheten som består av stora projekt och projektresor, var det en ansenlig tid som fick spenderas med att samla in kvitton, hantera förlorade kvitton, korrigera dokument och samordna allas utlägg. Det blev en mycket tidsödslande syssla som skapade mycket huvudvärk för alla inblandade.

Upptäckten av Microsoft Power Platform

Övergången till Microsoft 365 ändrade spelreglerna helt för TEH. Microsoft 365 innehåller så mycket mer än bara Outlook och Teams. Till exempel kan Power Platform, en uppsättning smarta verktyg, användas för att bygga enkla men effektiva digitala lösningar (som utläggsappen) och hjälpa företag att minimera besvärliga manuella processer och därmed öka deras produktivitet.

Med hjälp av verktygen i Power Platform tog våra experter på Stretch Ability, tillsammans med TEH, fram en utläggsapp som gjorde processen helt papperslös. Appen blev ett viktigt verktyg för TEH att snabbt, enkelt och korrekt administrera deras utlägg.  Utläggskollen:

  • Tar bort alla tidskrävande manuella steg
  • Minimerar risken för misstag i processen
  • Möjliggör att fylla i utgifter via mobilen, i realtid
  • Ger en överblick av alla förfrågningar och deras status
  • Är byggd med Power Platform som ingår i Microsoft 365 standard E3-licens (Power App, Power Automate, SharePoint List).

Trans Europe Halles (TEH)

Trans Europe Halles (TEH) är en ideell organisation och ett kulturnätverk grundat 1983. De förenar 162 gräsrotskonst- och kulturcenter med en stark gör-det-själv-känsla, samt oberoende och gemenskapsdrivna organisationer i fler än 40 länder. THE stöttar gräsrotsorganisationer i deras önskan att skapa nytt liv i övergivna byggnader, och fylla dessa med konst och kultur.

Stretch Ability 

Stretch Ability är din digitaliseringspartner. Vi förbättrar er förmåga att digitalisera själva, med de verktyg ni redan har, så att processer sker snabbare, enklare och kostnadseffektivt. Alla företag har förmågan att digitalisera själva. När vi möjliggör den förmågan kallar vi det automagi.

Arbeta med oss!

Vill du också uppleva lite automagi i praktiken?

Läs vårt erbjudande om hur du kommer igång med automagi på Power Platform. 

Kontakta oss

Dela inlägget