Hållbart entreprenörskap

Vi har tagit ställning

Genom att göra hållbarhet lättare att skapa och förstå kan vi öka engagemanget och göra så att fler tar till sig och använder hållbara lösningar. Det är ett kollektivt ansvar vi har, att göra hållbarhet tillgängligt för alla och skapa en bättre framtid för kommande generationer.

Vänligen aktivera ljudet i filmen för bästa upplevelse!


Vad menar vi med Hållbart entreprenörskap?

I sin enkelhet handlar det om att bevara en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter för att möta våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Vi tänker fortsätta att göra det vi kan för att skapa ett långsiktigt positivt fotavtryck, både från oss och från våra kunder.

För oss handlar Ekonomisk hållbarhet om att säkra en ekonomi som gör att vi kan fortsätta att bygga en arbetsplats med entreprenörskap i hjärtat, och fortsätta att skapa värde för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Miljömässig hållbarhet är inte enbart viktigt för oss utan för hela samhället. För oss handlar det om att minska vårt negativa fotavtryck genom våra val när det gäller resursanvändning, och samtidigt hjälpa våra kunder med att ändra sina fotavtryck- till det positiva med hjälp av långsiktigt hållbara lösningar.

För oss är även den sociala hållbarheten mycket viktigt, för våra medarbetare och samhället vi lever i. För oss handlar det bland annat om jämlikhet, inkludering och säkerhet och det jobbar vi aktivt med.

Vi står för hållbart entreprenörskap och Stretchgruppen består av människor som startar verksamheter och tillsammans driver företag med fokus på att både på kort och lång sikt möjliggöra hållbara lösningar för våra kunder. Vi strävar också efter att integrera ekonomiska och sociala framgångar med positiva miljö- och samhällseffekter.

Läs hela manifestet

Våra målsättningar

Samarbete & partners

Artiklar & Insights

Kudos


Hållbarhetsmål

Våra målsättningar

Att sätta mål är en sak, att skapa rätt förutsättningar för att nå målen är en annan. Vi valde att sätta samman en grupp dedikerade medarbetare från några av våra bolag. För vi menar allvar med att vi vill ge oss de bästa förutsättningarna för att engagera hela vår grupp av bolag i vårat gemensamma hållbarhetsarbete.

Vi vet att vi inte kan vara överallt samtidigt, även om vi såklart vill det. Med en väsentlighetsanalys som stabil grund förstår vi nu bättre var någonstans vi kan skapa mest effekt. Så med FN´s globala hållbarhetsmål som grund har vi nu skapat vår inriktning och satt våra mål.

Våra delmål

 • Övergripande
  • 17.6  Kunskapsdelning med partner
   17.17  Samarbeta – uppmuntra effektiva partnerskap
 • Ekonomi
  • 8.2  Produktivitet – diversifiering, tekniska innovation och uppgradering
   8.4  Resurseffektivitet
   8.5  Sysselsättning och arbetsvillkor
   8.8  Skydda arbetstagarens rättigheter trygg arbetsmiljö

   10.2  Inkludering och mångfald

   12.2  Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
   12.6  Hållbarhetsredovisning
 • Social
  • 5.1 – Diskriminering
   5.5 – Inkludering i arbetslivet

   16.7  Säkerställ ett lyhört inkluderande och representativt beslutsfattande
 • Miljö
  • 13.3  Kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Samarbete & partners

Tillsammans är vi starkare och kan skapa en ännu större effekt. Vi väljer därför att aktivt söka och skapa nya samarbeten med andra aktörer på marknaden som delar vår syn och våra mål.

Detta gör vi

CORPORATE GOOD

Stretch har med veiledning fra Corporate Good jobbet systematisk med aktivt samfunnsansvar siden 2017. Corporate Good arbeider for at bærekraft skal være integrert i bedrifters kjernevirksomhet.

Läs mer

SYKEHUSBARN

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at alle barn på sykehus skal ha gode opplevelser fylt med magiske øyeblikk og glede under behandlingsperioden. Stretch har ved flere anledninger hatt gleden av å delta på dugnad for å pakke inn gaver og aktivitetspakker til barn på sykehus.

Läs mer

OSLO RØDE KORS

Nettverk etter soning er et tilbakeføringstilbud for straffedømte som ønsker varig og positiv livsendring. Stretch har over lenger tid samarbeidet med Oslo Røde Kors Nettverk etter soning, og støtter deres arbeid gjennom å delta på ulike aktiviteter gjennom året. Vi er opptatt av å bidra til å skape gode arenaer hvor deltakerne og deres barn kan få gode opplevelser sammen. Dette engasjementet er viktig en del av Stretch sitt strategiske arbeid med samfunnsansvar og bærekraft og er knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 1 – Utrydde fattigdom.

Läs mer

BLÅ KORS BARNAS STASJON

Blåkors driver organisasjonen Barnas Stasjon der familier får støtte i foreldrerollen, gjennom foreldreveiledningskurs og opplevelser for hele familien eller barnet alene. Vi i Stretch har samarbeidet med Barnas Stasjon i flere år.

Läs mer

MØBELMEGLERNE

Våre møbler på Oslo kontoret kommer fra MøbelMeglerne. MøbelMeglerne baserer seg på gjenbruk og selger kun brukte kontormøbler.

Läs mer

ARTISTI

Artisti Profil AS er vår leverandør på profileringssprodukter. De har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008 og har et mål om å være den ledende bedriften innenfor sin bransje i arbeidet med etisk handel og bærekraftig forretningspraksis.

Läs mer