Visselblåsning

Visselblåsning

Vi har en stark vilja att visa omtanke om människan i allt vi gör. Vårt sätt att visa omtanke handlar om att vi tar ansvar. För oss i Stretchgruppen har det alltid varit viktigt med tydliga värderingar och att vi har en organisation präglad av transparens och öppenhet.

Vi vill ha högt i tak och strävar efter att problemdiskussioner ska kunna ske öppet. Som ett viktigt komplement till detta ska vi alla även ha möjligheten att vara anonyma.


Hur gör man?

Om du har kännedom om ett misstänkt missförhållande som är relaterat till Stretchgruppens verksamhet och som är så allvarligt att det finns ett allmänintresse av att det utreds, kan du använda Lanteros visselblåsartjänst.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner. För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats https://lantero.report/stretch och fyller i ett formulär med relevant information.

Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Utredning och eventuell rekommendation för åtgärd eller vidare hantering föredras i Stretchbolagets ledningsgrupp av CEO Stretch AB eller Ekonomichef Stretch AB som också fungerar som förtroendegrupp.

Gå till anmälningssidan

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan.

 

 

 

 

Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon,
020-899 433.