När filosofin möter verklighet, uppstår nya ideér. När ideer sätts till verket, skapas en effekt.